Życzenia świąteczne

Drodzy Parafianie i Goście,

dobiegł końca czas Adwentu: czas słuchania, czas czuwania, czas prostowania ścieżek naszego życia, a przede wszystkim czas przygotowywania serca  na przyjście Zbawiciela.                

A On przyszedł jako Małe Dziecię i delikatnie puka w drzwi naszego serca, bez względu na to jak wiele lub jak mało udało nam się przez ten czas Adwentu dokonać, naprawić, podźwignąć, zmienić…

I chociaż sam taki malutki, bezbronny, kruchy to przecież jest Bogiem mocnym, który przynosi największy dar jaki jest nam potrzebny do życia – Miłość.

Życzymy Wam, by bliskość Jezusa umacniała  w sercu nadzieję, że Ten Malutki jest większy od wszystkich  problemów , doświadczeń, trudności , zmartwień i ma moc przemieniać wszystko w dobro.

Niech Jego dar–Miłość wypełni Wasze serca. A Maryja Niepokalana i św. Józef niech strzegą tego daru.   

Łamiąc się białym opłatkiem zapewniamy o modlitwie.                 

 Wasi duszpasterze

 

Życzenia świąteczne ks. bpa Jana Piotrowskiego