Na przestrzeni wieków parafią zarządzało wielu proboszczów, jednak nie posiadamy dokładnych danych – niniejszy wykaz jest więc niekompletny.

Ks. Grzegorz
PROBOSZCZ w 1326 r.


Ks. Piotr
PROBOSZCZ w 1388 r.


Ks. Pakosz
PROBOSZCZ w 1405 r.

Ks. kanonik Jakub Lipnicki
PROBOSZCZ w 1558 r.

Ks. Jan Mogilnicki
PROBOSZCZ w 1610 r.

Ks. Samuel Gajewski
Urodzony w 1638 r.
fundator monstrancji
Zmarł w 1646 r.

Ks. kanonik dr Kazimierz Dmosicki
Urodzony w 1664 r.
(W 1664 r. otrzymał nominację na sufragana łuckiego).
Zmarł w 1697 r.

Ks. Kazimierz Łubieński
PROBOSZCZ w 1684 r.
(późniejszy biskup sufragan krakowski, biskup chełmski,
a następnie biskup krakowski).
Zmarł w 1697 r.

Ks. Franciszek Wilczycki
PROBOSZCZ w 1704 r.

Ks. kanonik Franciszek Szembek
PROBOSZCZ W LATACH 1710-1725
(późniejszy biskup sufragan przemyski)
Zmarł w 1728 r.

Ks. kanonik Marcin Załuski
PROBOSZCZ W LATACH 1740-1743
(późniejszy biskup sufragan płocki)
Zmarł w 1768 r.

Ks. Alojzy Mordzeniowski
Zmarł w 1776 r.
Jest pochowany w kościele przy głównych drzwiach.

Ks. Marcin Nowicki
PROBOSZCZ pod koniec XVIII w.

Ks. Jan Roznowski
PROBOSZCZ ok. 1811 r.

Ks. Jan Sadowski
PROBOSZCZ ok. 1816 r.

Ks. Szymon Gęborski
PROBOSZCZ ok. 1820 r.

Ks. Szczepan Osmołowski
PROBOSZCZ ok. 1826 r.

Ks. kanonik Stanisław Szczepański
PROBOSZCZ W LATACH 1828-1848
Urodzony w 1790 r.
Zmarł w 1911 r.
Jest pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

 

W 1895 r. został poświęcony rozbudowany kościół
– od tego momentu wykaz proboszczów jest kompletny.


Ks. kanonik Józef Szczepański

PROBOSZCZ W LATACH 1849-1909
Urodzony 12 marca 1822 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1845 r.
Zmarł 25 kwietnia 1911 r.
Jest pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

Ks. Konstanty Aksamitowski
PROBOSZCZ W LATACH 1909-1915
Urodzony w 1872 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1894 r.
Zmarł 15 maja 1961 r.
Jest pochowany na cmentarzu w Zwoleniu.

Ks. prof. Władysław Gacek
PROBOSZCZ W LATACH 1915-1916
Urodzony 19 lipca 1877 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1903 r.
Zmarł 4 września 1946 r.

Ks. infułat Lucjan Tomasik
PROBOSZCZ W LATACH 1916-1942
Urodzony w 1869 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1892 r.
Zmarł 13 października 1942 r.
Jest pochowany na naszym cmentarzu parafialnym.

Ks. Edward Gielniewski
PROBOSZCZ W LATACH 1942-1953
Urodzony 22 listopada 1893 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1919 r.
Zmarł 21 maja 1963 r.
Jest pochowany na cmentarzu w Kielcach.

Ks. Jan Słoniński
PROBOSZCZ W LATACH 1953-1958
Urodzony w 1899 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1921 r.
Zmarł 19 lutego 1983 r.
Jest pochowany na cmentarzu w Kielcach.

Ks. prałat Józef Pluta
PROBOSZCZ W LATACH 1958-1981
Urodzony 27 stycznia 1907 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1933 r.
Zmarł 3 marca 1990 r.
Jest pochowany na cmentarzu w Gołczy.

Ks. prałat Jerzy Kantyka
PROBOSZCZ W LATACH 1981-2006
Urodzony 17 września 1931 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1955 r.
Zmarł 12 stycznia 2012 r.
Jest pochowany w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym.

Ks. kanonik Janusz Mularz
PROBOSZCZ OD 2006
Urodzony 12 września 1954 r.
Wyświęcony na prezbitera w 1979 r.