Po sześciu dniach pracy firma „KAM-BUD z Nowego Sącza zakończyła prace przy budowie Groty NMP z Lourdes.

Budowa Groty Matki Bożej z Lourdes na placu kościelnym rozpoczęła się 8 października 2015 r. Miejsce zostało wybrane przez Panią Architekt po konsultacjach z parafianami i po zatwierdzeniu przez ks. dr. Pawła Tkaczyka – Dyrektora Referatu Budownictwa Sakralnego i Kościelnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Pierwszy etap prac ziemnych prowadzony był przez p. Jarosława Klimczyka wraz z ekipą wspomagającą. 9 października 2015 r. zostały zalane betonem fundamenty. Ze względu na zbliżającą się jesień kilka ekip nie podjęło się pracy…

Jak widzimy teraz, decyzja odłożenia budowy okazała się słuszna, bo dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z firmą „KAM-BUD z Nowego Sącza, która specjalizuje się m.in. w pracach w kamieniu. 5 i 11 lipca 2016 r. przywieziono resztę kamienia, a od 7 lipca prace przy budowie Groty zostały wznowione. Niektóre kamienie do Groty są darem parafian, którzy od kilku miesięcy przynosili je, aby dać swoją „cegiełkę, reszta kamienia została zakupiona w Szańcu.

Figura Matki Bożej, która stoi w Grocie jest darem wikariuszy: ks. Michała Haśnika i ks. Mariusza Rozina, a figura św. Bernadetty – darem ks. Proboszcza Janusza Mularza. Figury zostały poświęcone przez ks. Tomasza Kaczówkę podczas Nabożeństwa Fatimskiego, 13 sierpnia 2015 r.

Uroczystego poświęcenia Groty dokonał 20 lipca 2016 r. biskup Andrzej Wypych – biskup pomocniczy archidiecezji Chicago, który został ochrzczony w naszym kościele, a pochodzi z parafii Gorzków.