Przygotowanie do Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży w sobotę, 14 września 2019 r. o godz. 11.30.

  • Przygotowanie liturgiczne (1 próba) dla kandydatów do sakramentu bierzmowania w sobotę (24 sierpnia) o godz. 9.00 w kościele. Obecność jest obowiązkowa (termin został był już wcześniej podawany). Kandydaci oddają uzupełnione indeksy.
  • Spotkanie organizacyjne z rodzicami kandydatów w niedzielę, 1 września po Mszy św. o godz. 16.00.
  • Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów i danych świadków bierzmowania (jeśli świadek jest spoza parafii to dodatkowo zaświadczenie z parafii zamieszkania).