Przygotowanie do Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży (z klas 8) w piątek, 22 maja 2020 r. o godz. 18.00 we wspomnienie św. Rity.

  • Spotkanie organizacyjne z rodzicami kandydatów odbyło w niedzielę, 29 września po Mszy św. o godz. 16.00.
  • Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie deklaracji wraz z załącznikami:
    • aktu chrztu – jeśli odbył się on poza naszą parafią, w innym przypadku wystarczy podać numer aktu;
    • zgoda proboszcza – jeśli kandydat zamieszkuje na terenie innej parafii.
  • deklaracje należy dostarczyć do 6 października 2019 r.