Przygotowanie do Bierzmowania 2020/21

Termin spotkania organizacyjnego rodziców uczniów klas 8 SP zostanie podany w najbliższym czasie.