Ogłoszenia duszpasterskie – 5 kwietnia 2020 r.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

 • Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, który upamiętnia ostatni tydzień życia Jezusa, ostatnie Jego chwile, które mają niezmierzoną cenę dla naszego zbawienia. Dziś, w Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, słuchamy ewangelicznego opisu tych wydarzeń zbawczych oraz błogosławimy palmy.
 • Przy wyjściu ofiary jakie złożymy do puszek będą przeznaczone na kwiaty i dekoracje do grobu Pana Jezusa.
 • W tym bardzo trudnym czasie ogarniamy wszystkich modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Zachęcamy do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących, szczególnie samotnych. Rodziców prosimy, by troszczyli się o codzienną modlitwę wraz z dziećmi.
 • Codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

 

 • Przed nami Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa w liturgii Triduum za pośrednictwem środków masowego przekazu (np. w telewizji z Jasnej Góry)
 • Przypominamy, że w związku z epidemią w liturgii nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dziękujemy wszystkim za wspólną odpowiedzialność i stosowanie się do wytycznych władz państwowych.
 • Słuchając w domu Mszy Św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet, spróbujmy zachowywać się tak, jakbyśmy byli w kościele (skupienie, postawy ciała, zaangażowanie). Niech nasze domy staną się Domowymi Kościołami.
 • Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja indywidualna przy głównym ołtarzu (20.30 różaniec).
 • Wielki Piątek – dzień męki i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Zachowujemy post ścisły.
  • O godz.8.00 modlitwa Liturgią Godzin. W godzinie śmierci Jezusa o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.15 droga krzyżowa dla wszystkich. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00: liturgia słowa, adoracja krzyża (bez ucałowania), komunia święta oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu (Grób Pański będzie w prezbiterium). Adoracja indywidualna do 23 (20.30 różaniec). Zachęcamy do modlitwy przez transmisję internetową.
 • Wielka Sobota – dzień czuwania przy Grobie Pańskim i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa.
  • O godz. 8.00 modlitwa Liturgią Godzin. Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego zaleca się, aby w domach odmówić w gronie rodziny przygotowane modlitwy (tekst został zamieszczony  poniżej).
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
  • Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz.19.00. Początek w kościele, bez poświecenia ognia, następnie śpiew orędzia wielkanocnego, liturgia słowa, liturgia chrzcielna (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) i liturgia eucharystyczna. Nie będzie adoracji przy Grobie Pana Jezusa po liturgii wigilii paschalnej.
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msza św. o godz. 6.00 bez procesji rezurekcyjnej. W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w kościele i przed drzwiami kościoła dla całej parafii. Pozostałe Msze św. w Wielkanoc od godz.9.00 jak w każdą niedzielę.

 

 • Zachęcamy do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii: Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
 • W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej Biskup kielecki wydał dekret, nie podejmować w tym czasie żadnych wiążących decyzji. Wszelkie wskazania duszpasterskie zostaną jeszcze podane do wiadomości.

 

 • Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej! Są nowe numery „Niedzieli” oraz nasz „Parafianin”. „Gość niedzielny” tylko w wydaniu elektronicznym na stronie e.gosc.pl. W przyszłym tygodniu podwójne, świąteczne numery gazet katolickich. W zakrystii do nabycia także baranki wielkanocne.
 • Termin oddawania prac w konkursie plastycznym o św. Janie Pawle i kard. S. Wyszyńskim zostanie podane po powrocie do szkół. Szczegóły konkursu przypominamy na stronie internetowej i w gablocie przy kościele.

 

Kazimierza Wielka, 5 kwietnia 2020 r.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

 

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,  w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”  (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

 Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

            Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

            Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

            Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

            Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

WYPOMINKI 2019/20

Instrukcja dotycząca muzyki i śpiewu liturgicznego dla diecezji kieleckiej

 

Instrukcja dotycząca urządzenia i wystroju kościoła dla diecezji kieleckiej

 

Instrukcja dotycząca filmowania i fotografowania w czasie liturgii dla diecezji kieleckiej