„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do ręki koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Św., w harmonii z liturgią, w kontekście życia codziennego”.

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae 43

Chyba w każdej parafii tętnią modlitewnym życiem Róże Różańcowe. Różę tworzy 20 osób – bo tyle mamy obecnie Tajemnic Różańca Świętego. Na czele każdej Róży stoi zelator lub zelatorka.

Spotkania członków Róż Różańcowych wraz z comiesięczną zmianą Tajemnic Różańcowych odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Początek na Mszy św. o godz. 16.00.

Każdy, kto należy do Róży przyjmuje na siebie pewne obowiązki, a są nimi m.in.:
• odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca;
• branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych;
• życie duchem modlitwy różańcowej.

Celem tych małych, religijnych stowarzyszeń jest: wyrobienie doskonalszego życia wśród jego członków; wykonywanie dzieł pobożności i miłości chrześcijańskiej i pomnożenie kultu publicznego. Każdy człowiek pobożnie odmawiający Różaniec Święty dostępuje także pewnych korzyści płynących z jego odmawiania we wspólnocie, np. ci, którzy się modlą Różańcem, zostaną wysłuchani, zostaną zachowani od nagłej, niespodziewanej śmierci, grzesznicy nawrócą się, itd.

Czy wiesz, że…?
Róże Różańcowe w naszej parafii powstały już w 1893 roku. 7 października 2013 r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 120-lecia ich istniania.

W naszej parafii działają obecnie 4 Róże Różańcowe, które obrały sobie swoich patronów:
– św. Jana Pawła II
– św. Siostrę Faustynę Kowalską
– bł. ks. Jerzego Popiełuszkę
– św. Michała Archanioła.

Jeśli ktoś chciałby należeć do tego grona, odczuwa wewnętrzną potrzebę połączenia się z innymi w modlitwie – to serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi księżmi bądź zelatorkami. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy!