Życzenia świąteczne

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką…”
 
   Począwszy od pierwszych rodziców – Adama i Ewy możemy powiedzieć, że Bóg nigdy nie zostawił człowieka samego. Dawał obietnice i pouczał. Wszystkie pokolenia Izraela z ogromną tęsknotą oczekiwały wypełnienia tego, co powiedział Stwórca. Cała historia Narodu Wybranego zmierzała do jednego – do przyjścia Mesjasza. Choć o narodzeniu Jezusa w Betlejem wszyscy wiemy, to zdajemy sobie sprawę jak serce ludzkie nieustannie Go poszukuje. Współczesny człowiek szuka sprawiedliwości, prawdy i dobra. Każdy dąży do tego, by głębokie jego pragnienia i tęsknoty znalazły swoje wypełnienie.
   Drodzy Parafianie i Goście! W trakcie trwania Wieczerzy Wigilijnej oraz Pasterki słyszymy powyższe słowa Anioła, wypowiedziane do pasterzy. Niech one staną się fundamentem naszego przeżywania Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Życzymy Wam, by Dziecię Jezus zabrało z Waszych serc niepotrzebne lęki. Niech to co było trudne i bolesne w mijającym roku – zostanie przemienione, gdy spojrzymy w oczy Zbawcy leżącego w żłobie. Anioł zwiastował radość – niech i ona przepełnia nasze domy i nasze rodziny. Niech nie zabraknie nam wrażliwości na drugiego człowieka. Bóg stając się człowiekiem przełamał granicę czasu i wieczności. Niech wiara w Jezusa Zbawcę i Mesjasza dodaje nam sił i odwagi w nadchodzącym roku Pańskim 2020.
 
Z darem modlitwy
Wasi Duszpasterze