wypominki roczne 2021/22

Prosimy zgłaszać ewentualne błędy w wypominkach rocznych

aktualizacja – sobota, 05.02.2022 r.

SOBOTA – 18:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

 

† Janusz RUTKOWSKI; Zofia Zbigniew Janusz; WOSZCZYŃSCY, Alicja Roman RUTKOWSCY; ††rodz. ADAMUSÓW; Kazimierz Zofia, Stefan KLIMCZYK, Anna, Wawrzyniec FRANASIK Jadwiga MICHALIK; Wincenty PĘSKI; ZOFIA STENCEL ††rodz. ORSZUŁÓW, BOROWICZÓW i SMYCZKÓW; Janina, Stanisław DZIULA. Władysława (ona) Stanisław, Jan MAJ. Stanisława STASIK, Wiktor MEREŻUK. Anna-Maria LIPIŃSKA. Katarzyna, Szczepan KUSAK. Roman MICHALIK, Marian KRUPA. Ania, Zbigniew STARZYŃSCY; rodz. ŁACHÓW, LUTYCH i WIŚNIEWSKCH;

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 7.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Kazimiera, Leonia, Kazimierz KRUPA; Halina BOBEK, ††rodz. BOBKÓW i KANIÓW; Bolesław, Helena KOWALCZYK, Stanisław, Czesław BATOR; Edmund Władysława TYTKO, Zdzisław, Janina DZIUBEK; Ryszard RYCZEK; Marianna, Chrystian SZYBA, Jerzy KLISZKA; Sylwester SEKUŁA, ††rodz. PARADÓW, GRZYBKÓW i SEKUŁÓW; Janina Marian SZMIGIEL, Marianna Franciszek MALARA; ††rodz. ADAMCZYKÓW, GODZICÓW, OCHĘDUSZKÓW; Maria, Wiktor KOWALSCY, Ryszard KRAWCZYK; ††rodz. LEŚNIAKÓW; Marian GARDYŃSKI, Marianna, Stanisław, Marian NOWAK, Halina KOZŁOWSKA; Kazimierz Katarzyna SIWIEC; Jan, Zofia SITKO; Ryszard OBORA; Józef BAŃDUR, Władysław DEWERENDA, Agnieszka, Franciszek BAŃDUROWIE; Feliksa, Marian KANIA, Jan KAŁAT, Janina WARMUSZOK; Stanisław, Stefan, Stanisław WILK; Stanisława Ryszard WILK; Janina Tadeusz GŁADYSZ, Irena Stanisław PTAK, Tadeusz GŁADYSZ; Władysława Edward Stanisław WRZESIEŃ; Bronisława, Stefan KULIŚ; Leszek, Andrzej, Stanisława JAGŁA, Marian ŚWISŁOWSKI; Martyna, Adam SKUTA, rodz. SZCZEPANIKÓW; Zofia, Franciszek KRASKA, Zofia, Józef KOWALSCY, ††rodz. RUTKOWSKICH;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Władysław KOŚCIÓŁEK, Maria Władysław Wiesław NOCOŃ ; †† rodz. NOCONIÓW, KOŚCIÓŁKÓW i KUSAKÓW; Irena WILK; Feliksa Stefan MARZEC, Stefania Bolesław Władysław STOKŁOSA; Zofia, Stanisław, Bronisław BOJKO; Danuta Władysław, RAKOCZY; Stanisław, Irena SEWERYN, Andrzej MIGASIŃSKI, ††rodz. SKUTÓW; ††rodz. BOCHNIAKÓW i PALUSÓW, Stanisław SZASTAK, ††rodz. SZASTAKÓW i SOBIERAJÓW; Zbigniew, Stanisław NOWAK, Leszek, Beata, Łukaszek, Marcinek JAKUBAS, Adam PACHELSKI ††rodz. PACHELSKICH; Janusz MICHALEC, Stanisława Stanisław KLIMCZYK ††rodz. MŁYNARSKICH; Włodzimierz ŁABUZ, Genowefa Stanisław MOŻDŻEŃ; Janina Marian BARAN; rodz. GĄDZIKÓW, FALĘCKICH i MAJÓW; Janina ANIELSKA; Franciszka, Wojciech GUCA, ††GUCÓW, Zofia, Stanisław TOMASIK, †† TOMASIKÓW; Marianna, Mieczysław KOWALSCY. Bronisława, Stanisław KOZIARA. Feliksa, Marek ZACHARA; ††rodz. ZACHARÓW. Bolesław, Anna, Wincenty, Stanisław KUSAK. Stefan KLIMCZYK, Stefania, Stanisław BUCCY. Stefania, Józef STALCÓW i RUSIECKICH. Stanisława, Stanisław JAMKA. ++ JAMKA, DULIK I GAWLIK. Franciszek, Bronisława Franciszek, Anna BODA. Stanisław, Helena, Janusz, Józef, Aleksander BODA.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

 Ludwika KOWAL, Tadeusz, Franciszka, Stanisław, Marian, KURESIŃSCY, Michał, Stanisław, Elżbieta TURAJ. Jan, Irena BUCCY. Ireneusz, Jadwiga PAŁĘGA. Jan, Józefa CHRZAN. Helena, Józef LIWIŃSCY, Marianna STACHURA. Bronisława, Wincenty GORGOŃ. Zbigniew, Kazimierz BOCHNIA. Genowefa SZAFARSKA ††rodz.BOCHNIÓW i POBIEGÓW. Tomek, Władysław NOCOŃ. Tadeusz, Stanisław MOŻDŻEŃ; Jerzy KOWALSKI; Janina, Tadeusz KWIECIEŃ; Gustaw WYWIAŁ. Mieczysław, Maria URYCH. Jan, Jadwiga, Alicja DRĄŻKIEWICZ. Wiesław BARWIŃSKI; Maria, Stefan GORGOŃ. Renata ROBAK. Ewa Bogusław AUGUSTYN ++AUGUSTYNÓW KULÓW, LUBERÓW. Maria, Stefan RUBACHA. Maria WŁUSEK; Franciszek Bronisława SZYMCZAK; Karol Helena PIERZCHAŁA, Jan  GOŁĄB, Krzysztof SIWIEC

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

9.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani (ks. prał. Jerzy Kantyka), siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Krystyna, Józef, Teofila Stefan KURCZYNA, ††rodz. KURCZYNÓW i MARCÓW, Helena Stanisław KUSAK; Czesław DZIUBEK, Karolina, Aleksander SIUDUT; Włodzimierz, Helena, Edward NOCOŃ, Helena, Stefan KOWALSCY; Wiesława KARGUL, Maria, Stefan PEREK; Jerzy RAJTAR; Stanisław Weronika RAJTAR; Maria Władysław NOCOŃ; Janina i Stanisław GRUSZKA; Janina i Stanisław GAWEŁ; Irena, Stefan, CHĘCIŃSCY; Natalia, Antoni KOZIŃSCY; Leon Wiktoria Stanisław SODO; Helena Wincenty Irena Włodzimierz KALETA; Stanisław PIETRZYK, ††rodz. PIETRZYKÓW, Stanisław BOJKO; rodz. KWIETNIÓW; Janina Stanisław GRUDZIEŃ, Maria Zofia Józef WOJTASIK; Józef NIEDZIELSKI, Helena, Wincenty KLIMCZYK, Piotr GLIŃSKI; Helena, Bronisław NIECHCIAŁ; ††rodz. SZCZEPANIKÓW, KUSAKÓW, GĘGOTKÓW i KOSAŁKÓW; Stefania Katarzyna Franciszek Stanisław SKUTA, rodz. SKUTÓW, ŻAKÓW i SZUMILASÓW; Włodzimierz KULIŚ; ††rodz. LUBERÓW i WILKÓW; ††Rodz. BIERNATÓW i GAUDYNÓW; Zofia, Edward SZCZEPANIK, Zofia, Władysław NOWAK; ††rodz. WIECZORKÓW i WIERZBÓW; Janina, Leon CIUPIDRO; Stanisław WIĘCKOWSKI, ††rodz. WIĘCKOWSKICH i KLIMCZYKÓW;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Wanda Bronisław SKUTA, Sławomir SOLARZ; Julia, Stefan, Piotr RUTKOWSCY; Zofia Stefan SKUTA, Andrzej GARBAŚ, Apoloniusz Otylia Stanisław SZCZEPANIK; Zofia Adam, ROŻEK, Maria ADAMUSIK, Adam TOWAREK; Ryszard CZARNY; Zofia, Bronisław WIĘCKOWSKI; Helena Henryk GRUDZIEŃ, Janina Mieczysław DYSZEWSCY, ††rodz. DYSZEWSKICH, LUTYCH, WILKÓW i ĆWIERTNIÓW, Genowefa Stefan LUBERA; ††rodz. LUBERÓW i MARCÓW; Adam BOJKO; ††rodz. BOJKÓW i NAWROTÓW; Włodzimierz BARAN, Katarzyna Maria Grzegorz CIUPIDRO, rodz. MARCÓW i ŻYWCZYKÓW; Marian, Maria, Anna KEMPISTY; Bogusława Bolesław PAWLICKI, Stanisław DORA; ; Stanisław ŚLENK, Zofia, Władysław BLADY, ††rodz. BLADYCH, ŚLENKÓW i CHAŁANÓW; Helena Stanisław KUSAK; Marian SZCZEPANIK, Władysława Stefan NOWAK; Janina Stefan, KLIMEK; Marianna Stefan GOŁĘBIOWSCY, Zofia PONIKOWSKA; Marian, Zofia GĄCIK, Stanisław, Wanda WANIK, Bożena GRZYWNA, Leszek JAROS, ††rodz. JAROSÓW, BIELÓW, WILKÓW; Krystyna IZBIŃSKA, ††rodz. ŻURKÓW; Łukaszek BIEL; Anna, Antoni KLIMCZYK, Ryszarda (ona), Antoni KLIMCZYK, Tadeusz ŻELAZNY Jadwiga, Zbigniew ZACHARIASZ, Halina Czesław STANKIEWICZ, ††rodz. STANKIEWICZÓW i REPSÓW, Janina Jan KASIAK, ††rodz. KASIAKÓW i GRZEŚKIEWICZÓW;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Janina Edward STANEK, Jadwiga PRUS; Zbigniew BURZAWA, ††rodz. BURZAWÓW; Feliksa Leon Maria MARZEC, Krzysztof KOT, Czesława Stanisław MACHOWSCY, Stanisława Stefan Zbigniew Salomea, Bronisław BUCCY, Eleonora WRÓBEL; Zofia Stanisław SZCZEPANIK; ††rodz. KWIETNIÓW, OCHĘDUSZKÓW i ADAMCZYKÓW; Jerzy Stefan SIEMIENIEC, ††rodz. WĘGLARZÓW; Jan, Zofia MARZEC. Bronisława, Zofia MARZEC. Krystyna Marian ADAMCZYK. Zofia, Maria WIECZOREK ††rodz. WIECZORKÓW. Zenon ZUWAŁA, Lucjan KWAŚNY. Jan, Zofia, Kazimierz WIDŁAK. Daniela, Marian BAJOR. Zygmunt ZAJMA, Józefa Stanisław Jan KLASIŃSCY. Ania KUROWSKA, Stanisław KULIŚ ††rodz. KULISIÓW i CHAJDASIÓW. Stanisław DEWERENDA  ††rodz. GRUDNIÓW. Tadeusz BOŻEK ††rodz. BOŻKÓW i PAŁKÓW. Marek SOLARZ, Mieczysław Władysława GORCZYCA †† NOCOŃ i GORCZYCÓW. Władysława (ona) Stanisław BIEL. Krzysztof, Marian NOWAK ††KURCZYNÓW. Kazimierz, Marianna NOWACCY. Kazimiera, Franciszek RYŃCA i ++ RYŃCÓW. Zofia, Stanisław PIETRAS. Wiesław KUREK. Władysław BARCHAN. Stefan Danuta ANTOS, Stefan KURPIK, †† SITKÓW, ANTOSÓW, MIELCÓW. Magdalena MIZIO, Janina, Józef CHAŁAN. Wanda, Bolesław PODSTAWA. Piotr, Agata PSICA. Zofia, Stefan BIEL. Marian NOWAK. Marianna ŁAZARZ. Władysław RAJKOWSKI. Władysława KAZOŃ.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Zofia, Stefan LAMBERSCY; Eugeniusz SKORUCH. Stanisława, Bronisław PARADA. Iwona SZASTAK ++ NOGACKICH. Felicja MILCZAREK; †† BOGDAŃSKICH, WIECZORKÓW. Stanisława, Michał PAWELEC; Marię Czesława KUPISZ.++ FALĘCKICH i PRZYBYLSKICH. †† ŚLUSARSKICH, KUCÓW, HAJKÓW. Anna, Czesław TOMCZYK. Stanisław, Agnieszka, Piotr ++ RUBACHÓW. Ewa, Antoni SZYSZKOWSCY. Anna MARCHEWKA, Krystyna WIECZOREK. Jan, Bogdan SZYSZKOWSCY †† SZYSZKOWSKICH, Maria RUBACHA; Adam BOJKO, ††rodz. NAWROTÓW i BOJKÓW; Marianna Władysław JAWORSCY, Bogdan WOŹNIAK, Leonia Stanisław GARBAŚ, Stanisław Bogusław KOZIKOWSKI; Zofia Leon SODO; ††rodz. SODÓW i KALETÓW; Feliksa Tadeusz MĘDRALA;

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

10.30

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Stanisław KARBOWNICZEK ††rodz. FOLGÓW, STOBNICKICH, Jan ANTONOWICZ; Wiesław MALARA, Feliksa, Jan SOSWA, Zofia Kazimierz PIERZCHAŁA; ††rodz. KUSAKÓW, BARAŃSKICH, PIERZCHAŁÓW i ADAMSKICH; Zofia, Włodzimierz ZWOLAŃSCY, Jadwiga, Roman KUSAK, Władysława, Ludwik ZWOLAŃSCY, por. Józef ZWOLAŃSKI, mjr Bogdan ZWOLAŃSKI, ks. inf. pułk. Stanisław SIKORSKI; ††rodz. KOWALSKICH, GAUDYNÓW i KULARÓW; rodz. WILKÓW; rodz. KONEWECKICH; Helena Kazimierz GORGOŃ, rodz. GORGONIÓW; Jolanta OBRUŚNIK; Tadeusz DZIUBEK, rodz. CHĘTKOWSCY; Henryk DUDA, Halina Katarzyna Władysław KUSAK, rodz. SEKUŁÓW; Barbara Zofia Stanisław BIEL; Wanda, Kazimierz SKOCZEK; Zygmunt Danuta SIWIEC; Janina Krzysztof Stanisław BOJKO, ks. Leopold MICHALSKI, Leszek PYTEL; Maria, Wawrzyniec, Janusz WÓJCIK; Bolesław Stefan Zofia BIEL; Stanisław STOPNICKI, Helena, Stanisław MARZEC; Maria Wawrzyniec Janusz WÓJCIK; Janina TRATKIEWICZ, Genowefa Włodzimierz KOWALSCY, Teofila Kazimierz WĘGLEWSKI, Danuta NOWAK, Weronika Bronisław SKUTA;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

  Naszym modlitwom polecają się zmarli:

 Bronisław SITKO rodz. SITKÓW; Fryderyk Katarzyna Józef KORCZAK; Irena Jacek OLEŚ, Robert SODO, Wiesław Wincenty SODO, Maria Stefan Maria Bolesław PIETRZYK Barbara ORLAK; Michał PAWELEC, Stefan KOŚCIENIAK Helena Roman PYTEL; Andrzej ADAMCZYK; rodz. MACHERÓW I PARADÓW; Jerzy WILK, ††rodz. WILKÓW, Stefan KUSAK, Stanisława KLIMCZYK; Marek OSTROWIECKI, ††rodz. OSTROWIECKICH; ††rodz. MAJÓW i STOBNICKICH; Zofia Andrzej Stanisław CIUPIDRO, Maria Marian Marianna Stanisław ŁAZARZ, Janina Stanisław NOWAK, ††rodz. BARANÓW; Jan PIWOWARCZYK, Jan Maria RUMER; Mariusz TYTKO, Feliksa Bronisław SIWIEC, Stanisław Włodzimierz Marianna TYTKO; Krystyna, Władysław KANIA; Maria, Jerzy SZCZERBA; Włodzimierz KULIŚ, ††rodz. KULISIÓW, GOŁDÓW i OLENDRÓW, Bolesława Józef KOTARBA, Tadeusz CELUCH; Marcin, Julian KOŁTON, Stanisława, Stanisław TUREK, rodz. KACIŃSKICH; Henryk MAJ, Kazimierz, Ruta KNOPEK; Stefan Zofia ZAWRZYKRAJ, Włodzimierz ZAWRZYKRAJ, rodz. LUTYCH i ZAWRZYKRAJÓW; Marianna Kazimierz Włodzimierz MALARA; Leon Janina WĘGLOWSCY; Janina Marian Wiesław KONIECZNY, Janina Stanisław KLIMCZYK; Zofia Kazimierz KLIMCZYK; Marianna Bolesław KOWALSCY,

 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Kazimiera Stefan WILK rodz. ANIOŁÓW; Gustaw Wywiał; Janina, Stanisław ANTOS, ††rodz. ANTOSÓW, ††rodz.. CYSEWSKICH i WENTALÓW, Stefan MOZDŻEŃ ††rodz.. MOŻDZEŃ. Zygmunt WĘDEL. Jacek MAŁACZEK, Helena, Edward MALMON. Jadwiga, Andrzej KLIMCZYK. ††rodz.. KLIMCZYKÓW i KALETÓW. Zofia, Julian SOBIERAJ. Irena, Stefan WIDŁAK. Mieczysław CYRANEK, Stanisław STRĄCZYŃSKI; Otolia, Józef, Antoni, Anna GAUDYN. ††rodz.  ZIĘTKÓW, RUSIECKICH, KLIMKÓW, WITKOWSKICH. Jan KULAR. Janina, Julia, Jan MAGIEROWIE. Włodzimierz, Agnieszka, Aleksandra CHMURA. Bolesław BIELAŚ, Wiktoria Józef, Stanisław SAWERA. Wanda, Wacław, Stanisław STĘPIEŃ. ++ TOMCZYKÓW, BRODÓW. Stanisław PSICA, Maria KUSAK. ++ ZAWRZYKRAJÓW i ROJEWSKICH. Marianna, Stanisław GALWAS. ++ GĄCIKÓW, KUSAKÓW i SAGANÓW, Zenona KOWALIK (ona). Anna MURZYN ++ MURZYNÓW, MOTYKÓW, HOTLOSIÓW, ZIELIŃSKICH, TOTTÓW, MATUSIKÓW. Marianna, Andrzej, Zenon WILK. Jan, Cecylia WIŚNIEWSCY,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Janusz KWIECIEŃ. ++ BERUSIÓW, BLICHARZÓW, BARANÓW. Dariusz BAŁAGA ++ BAŁAGÓW i WASIKÓW. Helena Kazimierz DOMAGAŁA. Jan, Teresa BANDUŁA. Janina Tadeusz KWIECIEŃ. Józefa, Wincenty JÓZEFIK. Zofia, Stefan BOBEREK. ++ BOBERKÓW, CIESIELSKICH. Marianna, Stanisław ADAMEK; Bolesław Zofia Stefan BIEL; Stefania Stanisław Zdzisław GRZYWNA; Włodzimierz MARZEC; Stanisław PSICA, Maria KUSAK, rodz. PSICÓW i KUSAKÓW; Stanisław Maria MATURA, rodz. MATURÓW i PITUŁÓW; Jan Jerzy FURA, rodz. FURÓW i MAJCHRZYKÓW; Maria, Tadeusz KRĘPA; Krzysztof OLEKSY; Bronisław LUBERA, Mateusz Anna KUDŁA, ††rodz. KUDŁÓW i PAŚTAKÓW, rodz. KOSTRZÓW i BOJKÓW;

 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 12.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Helena Andrzej SKALSCY; Jadwiga Franciszek TRZEPATOWSCY; Zofia, Stanisław GRZYWNA; Janina, Franciszek MICHALIK; Wincenty Anna, Franciszek Marianna Stanisław Stefan Adam RĘBACZ; EDWARD HARUZA Jan Weronika KURPIK; Józef, Honorata, Marian PIETRZYK, rodz. PIETRZYKÓW i KUSAKÓW, Jerzy, Karolina WÓJCIK, Barbara SYLWESTROWICZ, Daniel GODZISZ, rodz. GODZISZÓW; Rodz. KOWALSKICH; SKUTÓW, PIETRZYKÓW i GAŁĘZIOWSKICH; Eugeniusz KSEL; Józef Katarzyna MALARA Zenon Roman JAMRÓZ; Feliksa Andrzej KULPA Andrzej KULPA; Stefan Stanisław Bronisław IWAN, Klara STASIAK; Jerzy Władysław CERAZY Stefan CZAPLA; Józef MIŚTA, Maria, Bronisław KOWALSCY, Marianna Wincenty ŻYWCZYK; Tadeusz MOŻDŻEŃ, Helena, Stefan MAROSEK, rodz. MAROSKÓW; Krystyna STĘPIEŃ, rodz. STĘPNIÓW; Danuta KRAWCZYK; Dominik NOWACKI; Stanisława Juliusz TULETA; Bronisława Stanisław Wiesław Marek POGODA; Stanisława Stefan NOGA; Józef ROGALA; Adam ADAMCZYK; Weronika Franciszek NOCOŃ ††rodz. KWAŚNYCH; ††rodz. SAMBURÓW, Czesław SMORĄG; Jan Zofia Leszek PYTEL. Lidia WĘGLOWSKA, Carlo MANETTI;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Wiktoria Stanisław SIKORA; Stanisław Maria Tadeusz Wiesław Kazimierz KRUPIŃSCY; Michalina Bolesław Zofia Franciszek MUCHA; Włodzimierz Maria WRÓBEL; Włodzimierz KULIŚ, ††rodz. KULISIÓW, GOŁDÓW i OLENDRÓW; Ryszard, Piotr NOWAK, rodz. WARSZAWA; Zenona (ona) Janina Bronisław KOWALIK;  Helena Tadeusz GRYNER; Anna, Kazimierz PUDO; ††rodz. KWIETNIÓW Władysława, Józef Władysława Antoni CABA, Zofia Jan STACHURA, Aniela Marian POŁETEK ††rodz. RADZISZEWSKICH i POŁETEKÓW; Bolesław WOJEWODZIC, Stanisława MAŃKUT, Józef KUREK; rodz. GAJDA i ĆWIK; Stanisław, Bronisława PROKOP, rodz. PROKOPÓW, KLIMCZYKÓW; Piotr SEMPER, rodz. ŻUGAJÓW rodz. ZAJMÓW, ZAWRZYKRAJÓW, Marian ŁAZARZ; Felicja Witold GAWŁOWSCY, rodz. JAGŁÓW SIWCÓW i KULÓW; Helena Władysław BARTOLIK, Robert ZIĘTARA; Maria WOJAS, rodz. WOJASÓW i FRANASIKÓW; Stanisław, Jerzy Zbigniew CELUCH; Stanisław ŚCIUPIDER, Stanisław BELSKI. Jan BOŻĘCKI i rodzice. Helena, Lucjan SZCZEPANIK. Stanisław ZIMNICKI, Władysław, Marianna MUCHA, Franciszek GOŁDYN, Helena GAZDA. Jerzy WŁUSEK. Wanda, Wojciech ZAPIÓR, Jan GRUSZKA. Wojciech, Maria, Jerzy PĘCZALSCY. Stanisław VOJSE. Kazimierz KUSAK i ++ PĘCZALSKICH i KUSAKÓW; Zdzisław ĆMAK, Stefan Stefania ZUWAŁA;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Marian, Zenon KLIMASZEWSCY. Józef KUPIDŁO, Emilia MARCISZEWSKA. ++ RADZISZEWSKICH, KALETÓW, MARCÓW. Elżbieta, Józef BADURAK. Józef, Helena, Józef GIBAS; Genowefa, Stefan NAZIMEK. Franciszka, Walenty PISAREK. Adam JAROS. Tadeusz GRUSZKA ++ GRUSZKÓW, WOJASÓW. Stanisław ŻUREK ++KOWALSKICH, BAŃCYRÓW, MOZALÓW i ŻURKÓW; Stanisława, Wiktoria KLIMCZYK; Zofie ZIĘBA; Jacek, Zygmunt WÓJCIK. Maria CZARNY ++ WÓJCIKÓW, PORADÓW. Marianna, Władysław JAWORSCY. Weronika, Zenon PATRO. Zofia, Stanisław OZIĘBŁO; Irena Stefan Ryszard WIECZOREK; Bolesław BIELAŚ, Wiktoria, Józef, Stanisław SAWERA; Zofia Stanisław BĄCZEK, Henryk WIEJACHA; Jan Irena MULARZ; Jerzy SITKO, Apolonia, Szczepan Stanisław BILSKI; Teresa, Jan GOLOWSCY; rodz. KWIETNIÓW i ZAWRZYKRAJÓW; Edward Helena CABAJ; ANIELA Stanisława Stanisław ANTOS, Zofię Tadeusz NOWAK; Czesław PAWLIK, Łukasz ABRAMSKI, Stanisław SEKUŁA; rodz. KAWIORSKICH,WALESZCZYŃSKICH i KAŁATÓW;

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

16.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Piotr KWIECIEŃ, Józefa, Stefan BARAN Bronisława, Wojciech KWIECIEŃ, Zygmunt WILK, Antoni LISIKIEWICZ, Wiktoria, Marian PODSIADŁO; Leokadia, Kazimierz BOGAL, ††rodz. BOGALÓW, PRZENIOSŁÓW i BAŃDURÓW; Helena Henryk KULPA, Agnieszka Mateusz ŚMIAŁEK, rodz. KULPÓW, Helena Jan IZBIŃSKI, Halina ZIELIŃSKA, rodz. NOWAKÓW; Maria Józef Włodzimierz MARZEC; Edward PRZENIOSŁO; Anna Helena Leon PIETRZYK; Jerzy Cecylia BEDNARZ; Zdzisław MISIAK, Rozalia, Michał MINOR; Józef NOWAK; Leon, Janina SZCZEPANIK; Marianna, Mieczysław ŁATA; Stanisława Leon Zdzisław KLIMCZYK, Bogusław WŁUSEK, ††rodz. WŁUSKÓW i SOBIERAJÓW; rodz. AUGUSTYNÓW KWIETNIÓW, LISZAJÓW i dusze w czyśćcu cierpiące, Zenon KONIECZNY, rodz. KANIÓW; Jan Janina ZIOŁO, Genowefa STĘPIEŃ; Adam KSIĄŻEK, Weronika Tadeusz PAŁASIŃSCY, rodz. KSIĄŻKÓW, WOJTASIKÓW, PAŁASINSKICH i GAJDÓW’ Wiktoria, Józef, Jerzy KLIMCZYK. Edward PIOTROWSKI i ††rodz. PIOTROWSKICH. Marcin, Genowefa, Stanisław BIEL. Weronika Stanisław Stefan BIEL, Katarzyna KAWECKA; Teresa, Marian MIROSCY. Stanisław GRUDZIEŃ ++ GRUDNIÓW i CZARNYCH.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Zofia, Andrzej PORĘBSCY, Leokadia, Jan JAROS. Kazimierz KLIMCZYK ++ KLIMCZYKÓW. +++ RADZISZEWSKICH, KALETÓW, MARCÓW. Genowefa, Stefan GUCAŁ, ++ KOWALÓW i GUCAŁÓW. Radosław WIECZOREK. Maria KWAPIEŃ. Marianna, Tadeusz, Edward KRASKA; Robert KWIECIEŃ, rodz. SODÓW i ŻYWCZYKÓW; Eleonora, Jan Eleonora WĘGLEWSCY, Helena Adam WĘGLEWSCY, Franciszek Marianna JANCZUR, Artur Zdzisław NAJMAN, Marianna Wincenty BADOŃ; Teresa Kazimierz PŁATEK; Stefania Antoni DĄBROWSCY.

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek * 3

 Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.