Wypominki 2023/24 (akt. 16.01.2024)

Sobota,18.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Stanisława KOZIŃSKA Stefan SZARAWARSKI Janusz RUTKOWSKI Zofia Janusz WOSZCZYŃSCY Zbigniew WOSZCZYŃSKI Alicja Roman RUTKOWSCY, Włodzimierz Krystyna AUGUSTYN; Stanisław KUSAK ++ GĘGOTKÓW SZCZEPANIKÓW KUSAKÓW KOSAŁKÓW; Anna-Maria LIPIŃSKA Katarzyna Szczepan KUSAK Roman MICHALIK Edmund Władysława TYTKO Zdzisław Janina DZIUBEK Stanisław PYCIAK Eugeniusz SKORUCH Zofia Stefan LAMBERSCY Janina Leon CIUPIDRO; Anna Leon Helena PIETRZYK; rodz. KRYZÓW, KADZIELÓW i CHOIŃSKICH, Ania Zbigniew STARZYŃSCY; rodz. ŁACHÓW, LUTYCH i WIŚNIEWSKICH; Stanisław Janina PODEDWORNY;

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

7:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Janina Tadeusz KWIECIEŃ Sylwester SEKUŁA ++ PARADAÓW GRZYBKÓW SEKUŁÓW Tomasz  Edward Władysława LIS Franciszek Maria Józef ZEMEŁA, Zygmunt WENDEL, Janina Marian SZMIGIEL Marianna Franciszek MALARA Ryszard OBORA ++ OBORÓW, Marian GARDYŃSKI Stanisław Marian Marianna NOWAK Halina KOZŁOWSKA Halina BOBEK ++ BOBKÓW KANIÓW Janina Marian BARAN Stanisław Maria Stefan Bolesław PIETRZYK Robert Wiesław Władysława Wacław Wincenty SODO Janusz MICHALEC Stanisława Stanisław KLIMCZYK ++ MŁYNARSKICH Tadeusz RUSIECKI ++ STALCÓW, WAŁĘGÓW i RUSIECKICH ++ rodz. BOCHNIAKÓW i PALUSÓW Stanisław SZASTAK ++rodz. SZASTAKÓW SOBIERAJÓW, Marianna Mieczysław KOWALSCY Bronisława Stanisław KOZIARA Mieczysław Maria URYCH ++URYCH  i SIWEK Jan Jadwiga Alicja DRĄŻKIEWICZ ++ DRĄŻKIEWICZ i BARWIŃSKICH Jan Franciszka TRELA ++ TRELÓW i WILCZYŃSKICH; Tomek Władysław NOCOŃ Tadeusz Stanisław MOŻDŻEŃ Jerzy KOWALSKI ++ KRASKÓW; Roman Irena Stanisław PTAK Tadeusz Janina Tadeusz GŁADYSZ. Eugeniusz SKORUCH Zofia Stefan Józef LAMBERSCY;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Anna, Bolesław, Wincenty Stanisław KUSAK, Martyna, Adam SKUTA. Marianna Wincenty Janusz Leszek SZCZEPANIK; Stefan Zofia Bolesław BIEL; Rodz. GODZICÓW, OCHĘDUSZKÓW, ADAMCZYKÓW; Marian, Feliksa KANIA, Jan KAŁAT, Janina WARMUSZOK; Maria Wiktor KOWALSCY Ryszard KRAWCZYK, Maria Władysław Wiesław NOCOŃ Władysław KOŚCIÓŁEK Barbara OKOPIEŃ Irena WILK; Włodzimierz ŁABUZ Genowefa Stanisław MOŻDŻEŃ, Maria BRANIEWSKA; Leszek Beata Łukaszek Marcinek JAKUBAS Adam PACHELSKI, rodz. PACHELSKICH; Maria Stefan GORGOŃ Renata ROBAK; Edmund Władysława TYTKO, Zdzisław Janina DZIÓBEK, Leszek Andrzej Stanisława JAGŁA, Marian ŚWISŁOWSKI; Stanisław PYCIAK, Feliksa Stefan MARZEC, Marta SIKORA, Stefania Bolesław Władysław STOKŁOSA, Wiktoria KRUPA, Helena Rudolf CIOCHOŃ, rodz. MALEGÓW i WRZEŚNIÓW; Teofil Julianna OKOPIEŃ, rodz. OKOPIENIÓW i WRÓBLÓW, Andrzej SITEK, Stanisława ANTOS, Jerzy DZIÓBEK, Franciszek Andrzej PRZYBYSŁAWSCY; Helena Henryk GRUDZIEŃ; rodz. ZIEMNIAKÓW; Stanisława Stanisław JAMKA; Rozalia Jan JAMKA; Stefania Jan DULIK, Maria GAWLIK; Stanisława Gustaw BAR; Bronisława Franciszek, rodz. SZYMCZAKÓW, SZEWCZYKÓW i WOJDAKÓW; Helena Michał NOCOŃ, Łucja Józef TOMAL, Marian SOBIERAJ, rodz. SOBIERAJÓW i TOMALÓW, rodz. RYCZKÓW, SZYBÓW i GAWŁOWSKICH,

       Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

9:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

++BOGDAŃSKICH i WIECZORKÓW, Kazimierz JEDYNAK Janina Stanisław GRUSZKA Janina Stanisław GAWEŁ Zofia Leon SODO Andrzej GARBAŚ, Zofia Stefan SKUTA Otylia Apoloniusz Stanisława SZCZEPANIK Pelagia Marianna Barbara Tadeusz PAŃSZCZYK Agata Władysław KABAT  Czesław DZIÓBEK Karolina Aleksander SIUDUT Stanisław WILK ++ WILKÓW Tadeusz DZIUBEK ++ CHĘTKOWSKICH Zofia Stanisław SZCZEPANIK Stanisława Kazimierz Roman KRUPA Michał PAWELEC Stefan KOŚCIENIAK ++ BARANÓW Zofia Stefan BIEL Marian NOWK Marianna ŁAZARZ, Władysław RAJKOWSKI Władysława KAZOŃ Krystyna Franciszek Władysława MAJEWICZ. Czesława Stanisław MACHOWSCY Danuta ŚWIERZYŻYŃSKA ++ rodz. KWIETNIÓW OCHĘDUSZKÓW ADAMCZYKÓW Krystyna Marian ADAMCZYK Helena Stanisław KUSAK, Krystyna Józef Teofila Stefan KURCZYNA ++ MARCÓW Michał Stanisława PAWELEC Marian Maria Anna KEMPISTY, Marianna Kazimierz NOWACCY Leszek JAROS ++ JAROSÓW BIELÓW WILKÓW; Felicja MILCZAREK; Mieczysław Leokadia KLIMCZYK Łukaszek BIEL Jan Zofia MARZEC Bronisław Zofia MARZEC Roman Helena MARZEC Ludwik Marianna Weronika MARZEC

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

9:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Henryka Marian KASPEREK Henryk SZCZECH; Kazimierz Stanisław Helena LUBERA Józef Marianna Edward WILK. Kazimierz Zbigniew BOCHNIA Genowefa SZAFARSKA Jan Mieczysław DYSZEWSCY ++ DYSZEWSKICH LUTYCH WILKÓW ĆWIERTNIÓW Marianna Stefan GOŁĘBIOWSCY Zofia PONIKOWSKA; Włodzimierz Helena Edward NOCOŃ Helena Stefan KOWALSCY Maria Stefan PEREK Wiesław KARGUL; Helena Stanisław KUSAK Stanisław KOBIERSKI, Stanisław Marianna DZIKOWSCY, Feliksa Leon Maria MARZEC, Krzysztof KOT, Stanisław PIETRZYK, rodz. PIETRZYKÓW, Stanisław BOJKO, rodz. KWIETNIÓW, Kazimiera Franciszek RYŃCA, rodz. RYŃCÓW, Janina Edwarda STANEK Jadwiga PRUS, Wincenty, Agnieszka Jan Zofia Kazimierz Stanisława WIDŁAK, rodz. WIDŁAKÓW, Daniela BAJOR; Helena Bronisław NIECHCIAŁ, Stanisław ŚLENK, Zofia Władysław BLADY, rodz. BLADYCH, ŚLENKÓW i CHAŁANÓW, Elżbieta Jan DERA, Zygmunt ZAJMA, Józefa Stanisław Jan KLASIŃSCY, Władysław BARCHAN, Lucjan KWAŚNY, Zenon ZUWAŁA, Stanisław GRUDZIEŃ, rodz. CZARNYCH i GRUDNIÓW, rodz. WIECZORKÓW i WIERZBÓW; Łukasz KLIMCZYK, Anna Antoni KLIMCZYK, Ryszarda Antoni KLIMCZYK, Jadwiga Zbigniew ZACHARIASZ, Dorota Dżef DARTE, Danuta Tadeusz ŻELAZNY; Stefan BIENIAS, Władysława Stanisław BIENIAS, Stanisława Bronisław PARADA, Janina Tadeusz NOGACKI,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

9:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Iwona SZASTAK, Maria Czesław KUPISZ, rodz. FALĘCKICH i PRZYBYLSKICH; Halina Czesław Janusz, rodz. STANKIEWICZÓW i REPSÓW; Jan Janina KASIAK, rodz. KASIAKÓW i GRZEŚKIEWICZÓW, Zofia Marian WIECZOREK, rodz. WIECZORKÓW, Bogusława Bolesław PAWLICCY, Stanisław DORA, Ania KUROWSKA, Stanisław KULIŚ, Irena Stefan CHĘCIŃSCY; Natalia Antoni KOZIŃSKI rodz. KOZIŃSKICH; Krystyna IZBIŃSKA, rodz. ŻURKÓW, GAUDYNÓW i BIERNATÓW, Maria Zofia Józef Stanisław WOJTASIK, Janina Stanisław GRUDZIEŃ, Zofia Stanisław PIETRAS, Wiesław KUREK, Tadeusz PARADA, Władysława Stanisław BIEL, Henryka MAJ, Kazimierz Ruta KNOPEK, Stanisława Stefania Katarzyna Franciszek SKUTA, rodz. SKUTÓW, ŻAKÓW i SZUMILASÓW, Zofia Władysław NOWAK, Zofia Edward SZCZEPANIK, Maria Władysław NOCOŃ, Jerzy RAJTAR, Weronika Stanisław RAJTAR, Stanisław WIĘCKOWSKI, rodz. WIECKOWSKICH i KLIMCZYKÓW, Magdalena MIZIO, Tadeusz ŚPIECHA, Janina Józef CHAŁAN, Zygmunt BAŁAGA, rodz. BAŁAGÓW i MAŁKÓW, Józefa Franciszek PAJĄK, s. Filipa KULESZA, Jan Anna KULESZA, rodz. KULESZÓW, Danuta Stefan ANTOS, Stefan KURPIK, rodz. SITKÓW ANTOSÓW i MIELCÓW, Wanda Bronisław SKUTA, Sławomir SOLARZ, Julia Stefan Krzysztof RUTKOWSCY;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

9:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Adam Zofia ROŻEK, Maria ADAMUSIK, Adam TOWAREK, Wanda Bolesław PODSTAWA, Agata Piotr PSICA, Marek SOLARZ, Władysława Mieczysław GORCZYCA, Jadwiga  Edward NIEDBAŁA, Krzysztof CIEŚLIK, Marianna Władysław JAWORSCY, Leonia Stanisław GARBAŚ, Stanisława Stefan Zbigniew Salomea Bronisław BUCCY, Eleonora WRÓBEL, Janina LUBERA, Rafał MOŻDŻEŃ, rodz. MOŻDŻENIÓW; rodz. BODÓW, TURAJÓW, KARASIŃSKICH, BUCKICH, PAŁĘGÓW i CHRZANÓW; Ludwika KOWAL; Bronisława Józef SZCZYGIEŁEK, córka Anna; Teresa, Władysław; ks. Józef PTAK, siostra Honorata, Stanisław TOPOLSKI, Maria SZCZYGIEŁEK; Mateusz Anna KUDŁA, rodz. PAŚTAKÓW, KUDŁÓW, Bronisław LUBERA;  Tomasz Leokadia Elżbieta Maria PORĘCZEWSCY, Zofia Władysław Zbigniew BURZAWA; Włodzimierz KULIŚ, Stanisław KRASNOWSKI; RODZ. KOWALSKICH, KULARÓW i GAUDYNÓW; Bronisław Zofia WIĘCKOWSKI, rodz. WIĘCKOWSKICH;

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

10:30

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Aniela Wojciech Janusz KLIMEK Dariusz BAŁAGA ++ BAŁAGÓW WASIKÓW, Marianna Stanisław ADAMCZYK ++ MACHERÓW PARADÓW Krystyna Władysław Barbara Zofia Stanisław BIEL Witold WŁOSOWICZ Wiesław NOWAK Stanisław Janina Krzysztof BOJKO Zygmunt Danuta SIWIEC Leszek PYTEL Kazimierz Anna PUDO Wiesław MALARA Feliksa Jan SOSWA Jacek MAŁACZEK Helena Edward MALMON Jadwiga Andrzej KLIMCZYK Jerzy WILK ++ WILKÓW Maria Stefan KUSAK Stanisława KLIMCZYK Gustaw WYWIAŁ Halina Stefan GALWAS Genowefa Włodzimierz KOWALSCY Janina TRATKIEWICZ Teofila Kazimierz WĘGLEWSCY Danuta NOWAK Weronika Bronisław SKUTA Bronisława SITKO ++ SITKÓW Fryderyk Katarzyna Józef KORCZAK ++ KORCZAKÓW Marianna Kazimierz Włodzimierz MALARA Stanisław KARBOWNICZEK ++ FOLGÓW STOBNICKICH Jan ANTONOWICZ Józef Helena Józef GIBAS Genowefa Stefan NAZIMEK Elżbieta Józef BADURAK Marianna Stanisław Mieczysław GALWAS Zofia Stefan Włodzimierz ZAWRZYKRAJ Irena Stanisław Włodzimierz Wacław Grzegorz ADAMUSIK  Otolia Józef Antoni Anna GAUDYN ++ TOMCZYKÓW BRODÓW;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

10:30

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

 Kazimierz Zofia Maria PIERZCHAŁA ++ KUSAKÓW BARAŃSKICH PIERZCHAŁÓW ADAMSKICH Mariusz TYTKO Feliksa Bronisława SIWIEC ++ TYTKO Mieczysław CYRANEK Stanisław STRĄCZYŃSKI ++ STOKŁOSÓW Jan Kazimiera BOŻĘCCY, Andrzej ADAMCZYK Waldemar TETELA Maria Zofia GĄCIK Stanisław Wanda WANIK Bożena GRZYWNA, ++ ROWIŃSKICH OLESIÓW Zofia Andrzej Stanisław CIUPIDRO Maria Marian Marianna Stanisław ŁAZARZ  Janina Stanisław NOWAK ++ rodz. BRODÓW; Marianna Stanisław ADAMEK; Bolesława Józef KOTARBA; Stanisław Franciszek, Julian Jadwiga Franciszek MOŻDŻEŃ, Danuta Andrzej ROBAK, Zofia ZAPART, Stanisław SŁUPIK, Jolanta MARZEC, rodz. MARCÓW i ZAJMÓW; Irena Stefan WIDŁAK, Zofia Julian SOBIERAJ; Agnieszka Włodzimierz CHMURA, Janina Jan Julia MAGIERA; Marta-Jadwiga GĄDZIK, rodz. GĄDZIKÓW, Marianna BŁACHUT; Józef NIEDZIELSKI, Helena Wincenty KLIMCZYK, Piotr GLIŃSKI; Helena Stanisław MARZEC, Stanisław STOPNICKI, Józef Józefa KULIŚ, Małgorzata KOWALSKA, Janina Leon WĘGLOWSCY, Stanisław PSICA, Marian SZCZEPANIK, Władysława Stefan NOWAK, Wanda Wacław Stanisław STĘPIEŃ, rodz. ZIĘTKÓW RUSIECKICH, KLIMKÓW i WITKOWSKICH, rodz. GĄCIKÓW i KUSAKÓW, Janina Stefana KLIMEK, rodz. BERUSIÓW, BLICHARZÓW i BARANÓW, Wanda Kazimierz SKOCZEK;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

10:30

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Stefania Józef PODKOPAŁ, dr Józef Józefa PODKOPAŁ, Józef Wiesław SKUTA, rodz. CZEKAJÓW, Maria Mirosław MAŁEK, Maria Wawrzyniec Janusz WÓJCIK; Jan Cecylia WIŚNIEWSCY Janusz KWIECIEŃ Zofia Zygmunt DUBAJ Jadwiga Władysław NOWAK, Stanisław Anna Józef Maria SKUTA; Anna MURZYN, rodz. MURZYNÓW, MOTYKÓW, HOTLOSI, GÓRÓW, TOTTÓW i ZIELIŃSKICH, Iwona CHRAST, Jerzy SAJDAK, Anna SZLĘK; rodz. BOJKÓW i KOSTRZÓW; Zofia Kazimierz KLIMCZYK; Janina Marian Wiesław KONIECZNY; Janina Stanisław Janusz KLIMCZYK; Maria Jan KLIMCZYK, Zofia Stefan BOBEREK, rodz. BOBERKÓW i CIESIELSKICH; Kazimierz KLIMCZYK, Włodzimierz MARZEC, Stanisław Stefania Zdzisław GRZYWNOWIE; Henryk MAJ, Kazimierz Ruta KNOPEK, Danuta Stefan KURCZYŃSCY; Jolanta SZARAWARA; Jan Teresa BANDUŁA. Krystyna BANDUŁA, Józefa JÓZEFIK, Janina Tadeusz KWIECIEŃ, Jan KULAR;

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

12:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

++ PĘCZALSKICH KUSAKÓW Wojciech Zofia Jerzy Maria Bronisława Marianna PĘCZALSCY Kazimierz KUSAK Stanisław Anna SKUTA Stanisława VOISE Szczepana KRÓL Jerzy WŁUSEK Stanisław Bronisława PROKOP, ++ PROKOPÓW ŻUGAJÓW Jan Władysława JANEK Piotr SEMPER Maria WOJAS ++ WOJASÓW FRANSIKÓW Stanisława Tadeusz GRUSZKA Józef MIŚTA Maria Bronisław KOWALSCY Marianna Wincenty ŻYWCZYK Felicja Witold GAWŁOWSCY Jana Zofia Kazimiera KULA Irena Józef SOCHA ++ JAGŁÓW SIWCÓW WŁUSKÓW Piotr KWIECIEŃ Józef KUPIDŁO Helena Lucjan SZCEPANIK ++ SZCZEPANIKÓW Janina Stanisław DZIULA Jan Władysława Stanisław MAJ Wiktor MEREŻUK; Paweł GOLA, rodz. KLACZÓW, BUCKICH i WILKÓW; Zenona KOWALIK (ona); Bolesław BIELAŚ, Wiktoria Józef Stanisław SAWERA; Zofia Jan Leszek PYTEL, Lidia WĘGLOWSKA, Carlo MANETTI; Janina Stanisław ANTOS; rodz. ANTOSÓW i NOWAKÓW; Władysław Zofia ZAJMA; Wiktoria Franciszek ZAWRZYKRAJ, Marian ŁAZARZ, Edward ŚLIWIŃSKI, Ryszard CZARNY, Jerzy Cecylia BEDNARZ, Karolinka; Leszek WYKURZ, rodz. WYKURZÓW; rodz. CIERPIAŁÓW, BOREJSZÓW i RAKOWSKICH; Stanisława (ona) Wiktoria KLIMCZYK, Zofia ZIĘBA, Jacek Zygmunt WÓJCIK,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

12:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Maria CZARNY, rodz. WÓJCIKÓW, i PORADÓW; Kazimierza MARZEC, Czesław SMORĄG, rodz. SAMBÓRÓW; Józef Honorata Marian PIETRZYK, rodz. PIETRZYKÓW, KUSAKÓW, Jerzy Karolina WÓJCIK; Zofia Stanisław GAJDA, Bronisława Zygmunt ĆWIK, Ryszard Piotr NOWAK, Eleonora Piotr WARSZAWA, Marianna Władysław JAWORSCY, Weronika Zenon PATRO, Stanisław ŚCIUPIDER, Cecylia Stanisław BELSCY; Stanisław Wiktoria KLIMCZYK, Zofia ZIĘBA, Jacek Zygmunt WÓJCIK, Maria CZARNY, rodz. WÓJCIKÓW i PORADÓW, Tadeusz KOZIŃSKI, Bronisława Wojciech KWIECIEŃ, Anna Wincenty RĘBACZ, Edward HARUZA, Władysława Józef CABA, rodz. STACHURÓW, WENDLÓW, CABÓW, MARCÓW; Aniela Marian POŁETEK, rodz. RADZISZEWSKICH POŁETKÓW, Bolesława WOJEWODZIC, Stanisława MAŃKUT; ks. Inf. Stanisław SIKORSKI, por. Józef ZWOLAŃSKI mjr Ludwik ZWOLAŃSKI, Zofia Włodzimierz Ludwik Władysława ZWOLAŃSCY, Jadwiga Roman KUSAK, rodz. KLIMCZYKÓW, KUSAKÓW, ZWOLAŃSKICH; Adam ADAMCZYK, Weronika Franciszek NOCOŃ, Wiktoria Stanisław SIKORA, rodz. KWAŚNYCH, Janina Bolesław LUBAŃSKI, Helena Jan PSZCZOŁA; Marianna Andrzej Zenon WILK, Bronisław Stefan Stanisława IWAN, Klara STASIAK, Adam JAROS, Józef KUREK, Włodzimierz KULIŚ,  Helena Stanisław KULIŚ, rodz. KULISIÓW.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

12:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

Helena Władysław Zbigniew BARTOLIK, Robert ZIĘTARA; Rodz. WOJTASIKÓW i NIEWIADOMSKICH; Zdzisław ĆMAK, Stefan Stefania ZUWAŁA; Zofia Stanisław OZIĘBŁO, Franciszek GOŁDYN; Aniela Stanisława Stanisław ANTOS, Zofia Tadeusza Stefan NOWAK, Maria Józef Marianna Tomasz WILK, Zofia Stanisław PYTEL, rodz. WILKÓW, PYTLÓW i DOMAGAŁÓW; rodz. PODGÓRSKICH, PITUŁÓW, KITÓW i DZIKOWSKICH; Tadeusza MOŻDŻEŃ, Helena Stefana MAROSEK, rodz. MAROSKÓW; Jerzy SITKO, Szczepan Apolonia Stanisław BILSCY; Helena Tadeusz GRYNER;

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

16:00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Józef Wiktoria Jerzy KLIMCZYK Edward PIOTROWSKI ++ PIOTROWSKICH Radosław WIECZOREK Marianna Józef MARZEC ++ GAIKÓW, Marcin Genowefa Stanisław BIEL Weronika Stanisław Stefan BIEL Katarzyna KAWECKA Stanisław MIGAS Marianna Tadeusz Edward KRASKA; Piotr KWIECIEŃ, Józefa Stefan BARAN, Bronisława Wojciech KWIECIEŃ, Zygmunt WILK, Wiktoria Marian PODSIADŁO, rodz. LISIKIEWICZÓW; Józef Józefa KSIĄŻEK; Leokadia Kazimierz BOGAL, rodz. BOGALÓW, PRZENIOSŁÓW i BAŃDURÓW; Wanda Wojciech ZAPIÓR, Jan GRUSZKA; rodz. AUGUSTYNÓW, KWIETNIÓW i LISZAJÓW; Stanisława Julian TULETA, Zenon KONIECZNY, rodz. KONIECZNYCH; Stanisława Leon Zdzisław KLIMCZYK, Bogusław WŁUSEK, rodz. WŁUSKÓW, Sobierajów, Ryszard ALEKSANDRZAK; Stefan Władysława MARZEC, rodz. MARCÓW;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Naszym modlitwom polecają się zmarli:

rodz. LITWINÓW, FALĘCKICH, MAJÓW i AUGUTYNÓW; Marian KWAPIEŃ, Eugeniusz KSEL, Stanisław Stanisław Janina FULAR, Eleonora Jan WEGLEWSCY, Helena Adam WĘGLEWSKI, Marianna Franciszek JANCZUR; Marianna Wincenty BADOŃ, Zdzisław Artur NAJMAN, Marianna Stefan LIS, rodz. KLIMCZYKÓW, KALETÓW, Leon Janina SZCZEPANIK, Marianna Mieczysław ŁATA, Marian OSIP, Maria KWAPIEŃ; Stanisława Mieczysław WŁUSEK, Teofila Jakub MOŻDŻEŃ; Helena Adam Danuta Eliza SODO; Franciszka Stanisław Zdzisław GAIK;

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.