Wypominki 2018/19

Prosimy o sprawdzenie poprawności wypisanych imion i nazwisk zmarłych (aktualne na dzień 18.01.2019 r.)

7.00

 Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

 Mieczysław KOWALSKI ††rodz. KOWALSKICH i SAWERÓW, Bronisława Stanisław KOZIARA Janusz MICHALEC ††rodz. MŁYNARSKICH Stanisław KLIMCZYK Anna Wincenty Bolesław Stanisław KUSAK Adam Martyna SKUTA Marianna Wincenty Janusz Leszek SZCZEPANIK ††rodz. BOCHNIAKÓW i PALUSÓW, Helena Marian MARZEC Marian GARDYŃSKI Stanisław Marian Marianna NOWAK Danuta KLUSEK Władysław Danuta RAKOCZY Stanisław Irena SEWERYN Andrzej MIGASIŃSKI ††rodz. SKUTOW Ryszard OBORA ††rodz. OBOROW Leszek SŁABOSZ Ewa i Jerzy RUSIECCY ††rodz. BOBOWSKICH Janina Stanisław GRUSZKA Janina Stanisław GAWEŁ Alicja STANEK Stanisława Stefan Stanisław WILK Włodzimierz ŁABUZ Stanisław MOŻDŻEŃ Małgorzata Franciszek SKUTA Jan Zofia SITKO Katarzyna Kazimierz SIWIEC Helena Karol PIERZCHAŁA Jan GOŁĄB Marian SOBIERAJ Łucja Józef TOMAL Ania Zbigniew STARZYŃSCY Feliksa Marian KANIA Jan KABAT Janina WARMUSZOK Stefan Maria Gorgoń Renata ROBAK Zofia Franciszek KRASKA ††rodz. KRASKÓW, Janina Marian BARAN Janina ANIELSKA Franciszka Wojciech GUCA ††rodz. GUCÓW Zofia Stanisław TOMASIK ††rodz. TOMASIKÓW Kazimiera Leonia Kazimierz KRUPA Leszek Beata Łukaszek Marcinek JAKUBAS ††rodz. PACHELSKICH, RADZISZEWSKICH, ANTOSÓW i ZMARZŁYCH Bolesław Helena KOWALCZYK Stanisław Czesław BATOR Zofia Stanisława Bronisław BOJKO Helena Stefan ORSZUŁ

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Kazimierz KLIMCZYK Zofia Stefan KLIMCZYK Anna Wawrzyniec FRANASIK Jadwiga Wincenty PĘSCY Zofia STENCEL, Zofia Józef KOWALSCY ††rodz. RUTKOWSKICH Edmund TYTKO Zdzisław DZIUBEK, Tadeusz RUSIECKI ††rodz. RUSIECKICH, STARCÓW i WAŁĘGÓW Zofia WOSZCZYŃSKA Kazimierz BOCHNIA Zbigniew BOCHNIA ††rodz. POBIEGÓW, BOCHNIÓW i MACHYNIÓW Janina Tadeusz GŁADYSZ Irena Stanisław PTAK Tadeusz GŁADYSZ Władysław KOŚCIÓŁEK Maria Władysław Wiesław NOCOŃ ††rodz. NOCONIÓW, KOŚCIÓŁKÓW i KUSAKÓW Tomasz LIS Helena Stanisław MĘDRALA Maria Wiktor KOWALSCY Ryszard KRAWCZYK ††rodz. KOWALSKICH, KLIMCZYKÓW i KRAWCZYKÓW Janina Marian SZMIGIEL Madzia HUTNIK Marianna Franciszek MALARA Józef BAŃDUR Władysław DEWERENDA Feliksa Stefan MARZEC Stefania Bolesław STOKŁOSA Wiktoria KRUPA ††rodz. KUCÓW i HAJKÓW Otolia, Zenon KARBOWNICZEK, Marian GLIŃSKI; Bronisława, Stefan KULIŚ, Ryszard RYCZEK, Marianna, Chrystian SZYBA, Jerzy KLISZKA; Emilia, Stanisław KARBOWNICZEK, Roman KARBOWNICZEK, Helena, Henryk PLUTA; Janina, Tadeusz KWIECIEŃ; Władysław, Zofia ZAJMA, Wiktoria, Franciszek ZAWRZYKRAJ, Marian ŁAZARZ, Stanisław BIEL, Jerzy ZAJMA;  Stanisław CIUPIDRO, Władysław DEWERENDA; Sylwester SEKUŁA, ††rodz. PARADÓW, GRZYBKÓW i SEKUŁÓW;

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

  

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Teofil, Julianna OKOPIEŃ, Andrzej SITEK, ††rodz. OKOPIENIÓW i WRÓBLÓW; Jerzy DZIÓBEK, Stanisława ANTOS, Franciszek, Andrzej PRZYBYSŁAWSKI; Stefan KLIMCZYK, Stefania, Stanisław BUCCY; ††rodz. FALĘCKICH, GĄDZIKÓW, MAJÓW; Stanisława ADAMCZYK, ††rodz. ADAMCZYKÓW, WENDELÓW, MOŻDŻENIÓW, CYSEWSKICH, PERKÓW i GŁUSZKÓW; Józefa, Stefan POZIERAK, ††rodz. GAŁDYNÓW; Stanisław ADAMCZYK, ††rodz. PROKOPÓW, KLIMCZYKÓW i ADAMCZYKÓW; ††rodz.  KOWALSKICH, GAŁDYNÓW i KULARÓW, Stanisław, Rafał GAŁDYNÓW; Helena, Rudolf CIOCHOŃ, Józefa, Stanisław, Janusz MALENGA, Władysława, Edward, Stanisław WRZESIEŃ; Stanisław, Helena ZIĘTEK; Stanisław ŻUREK, ††rodz. ŻURKÓW, KOWALSKICH, BAŃCYRÓW i MOZALÓW; Tomek Władysław NOCOŃ, Tadeusz Stanisław MOŻDŻEŃ, ††rodz. KOZIEŁÓW, MOŻDŻENIÓW, Jerzy KOWALSKI, Halina BOBEK, ††rodz. BOBKÓW i KANIÓW, Ewa Bogusław AUGUSTYN, rodz. AUGUSTYNÓW, KULÓW i LUBERÓW, Maria Zygmunt MACIANTOWICZ, Leszek Andrzej Stanisława JAGŁA, Marian ŚWISŁOWSKI, Stefana Henryka KANICCY

Ojcze nasz,  Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

lub

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 9.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Jan Stanisława WRÓBEL Giuseppe CHRISTOFARO Maria Stanisław Lucjan KRUPA Krystyna IZBIŃSKA ††rodz. ŻURKÓW Zofia Stanisław BIEL Helena Stanisław KUSAK Stanisław PIETRZYK ††rodz. PIETRZYKÓW Stanisław BOJKO ††rodz. KWIETNIÓW, Stanisław Kazimierz LUBERA Marianna Józef Edward WILK ††rodz. KURKÓW Kazimierz Stanisław Stanisława CHAŁAN, Władysława i Julian WENDEL Jarosław PURA Wanda Bronisław SKUTA Sławomir SOLARZ Zofia Stefan BIEL Władysława KAZOŃ Marianna ŁAZARZ Władysław RAJKOWSKI Adam BOJKO ††rodz. BOJKÓW NAWROTÓW Zbigniew WOSZCZYŃSKI siostra Filipa Katarzyna KULESZA ††rodz. KULESZÓW Irena Stefan CHĘCIŃSCY Natalia Antoni KOZIŃSKI Maria Władysław NOCOŃ Weronika Stanisław RAJTAR Mieczysław KLIMCZYK Maria Stanisław RAJTAR Władysława Marek OLEŚ Stanisław Grażyna CZAJA Włodzimierz Helena Edward NOCOŃ Helena Stefan KOWALSCY Wiesława KARGUL Marianna Stefan PEREK Zofia Marian WIECZOREK ††rodz. WIECZORKÓW Leszek JAROS ††rodz. JAROSÓW, BIELÓW i WILKÓW, Stanisław WIĘCKOWSKI ††rodz. WIĘCKOWSKI KLIMCZYKÓW Janina Anielska Stefan KUSAK ks. Franciszek STAWIARSKI Anna Antoni KLIMCZYK Ryszard Antoni KLIMCZYK Jadwiga Zbigniew Zachariasz Tadeusz ŻELAZNY

 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Stefan Zofia Bolesław BIEL Zygmunt FIJAŁKOWSKI Władysława Adolf CIEŚLA Krzysztof OLEKSY Zofia Bronisław WIĘCKOWSKI ††rodz. WIĘCKOWSKICH, Stanisława Kazimierz MAROSEK Marian Maria Anna KEMPISTY Stefan SIEMIENIEC Jan Anna WĘGLARZ ††rodz. SIEMIEŃCÓW i WĘGLARZÓW Emilia Stanisław Julia KLIMCZYK rodz. RUBACHÓW, SZYSZKOWSKICH, WIECZORKÓW i MARCHEWKÓW Władysław Zofia Nowak Edward Zofia SZCZEPANIK Marian Zofia GĄCIK Wanda Stanisław WANIK Bożena GRZYWNA Franciszek CZAPLA rodziny CZAPLÓW Janina Jan STOKSIK ††rodz. STOKSIKÓW, Jan Zofia MARZEC Bronisław Zofia MARZEC Bronisław PARADA Tadeusz NOGACKI Stanisława PARADA, Antonina Piotr Alfred Kazimierz KOCERBA Maria WALASEK ††rodz. KOCERBÓW i SZCZEPANIKÓW, Tadeusz Marian PAŃSZCZYK Agata Władysław KABAT ††rodz. LEŚNIAKÓW ks. Józef Pluta Stanisława Kazimierz WIEJACHA Józef ŻYCHOWICZ Stanisław DEWERENDA ††rodz. GRUDNIÓW Antoni CIENKI Halina KUCIEL Stanisław Aniela Władysław ŚLENK Zofia Władysław BLADY ††rodz. BLADYCH, ††rodz. BIAŁYCH i ZIEMNIAKÓW Stefan ANTOS Stefan KURPIK ††rodz. SITKÓW, ANTOSÓW i MIELCÓW Tadeusz MĘDRALA ††rodz. MALARÓW, ŚWISTAKÓW i MĘDRALÓW, Józef NIEDZIELSKI Helena Wincenty KLIMCZYK Janusz RUTKOWSKI Marian SZCZEPANIK Władysława Stefan NOWAK Stefania Stanisław SKUTA ††rodz. SKUTÓW, ŻAKÓW i SZUMILASÓW ††rodz. TETELÓW KURCZYNÓW

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Krzysztof NOWAK Marian NOWAK, Stanisław GRUDZIEŃ ††rodz. GRUDNIÓW i CZARNYCH Marianna BIEL ††rodz. BIELÓW Władysław NOWAK Stefan Marian GOŁĘBIOWSCY ††rodz. GODZIÓW, ADAMCZYKÓW i OCHENDUSZKÓW Feliksa Leon Maria MARZEC Krzysztof KOT Stefan ZBIGNIEW BUCCY, Eleonora WRÓBEL, Janina Stefan SITKO Wiesław SITKO Włodzimierz SZASTAK Władysław BARCHAN Wiesław SAGAN ††rodz. SAGANÓW i STOKŁOSÓW, Piotr Agata PSICA Wanda Bolesław PODSTAWA Felicja MILCZAREK Ryszard CZARNY Stanisław KOZIKOWSKI; Czesław DZIÓBEK, Karolina, Aleksander SIUDUT; Józef WILK ††rodz. WILKÓW, PYTLÓW; Rafał, Stanisław GAŁDYN; Jadwiga, Edward NIEDBAŁA, Stefan, Paweł ROGALSKI, Zofia, Józef BUJAK, Władysław ††rodz. WIĘCKOWSKICH; Krystyna, Marian ADAMCZYK; Helena, Bronisław NIECHCIAŁ; Anna KUROWSKA, Stanisław KULIŚ ††rodz. KULISIÓW, CHAJDASIÓW; Halina, Czesław STANKIEWICZ, Janina, Jan KASIAK; ††rodz. STANKIEWICZÓW, RASZKIEWICZÓW; Michał, Stanisław PAWELEC; ††rodz. SZCZEPANIKÓW, KUSAKÓW i GĘGOTKÓW; Stanisław KRASNOWSKI, Wiktoria, Bronisław, Włodzimierz KULIŚ, Lech KUPIEC; Maria, Zofia, Józef WOJTASIK, Stefan, Janina, Stanisław GRUDZIEŃ; ††rodz. KWIETNIÓW, OCHĘDUSZKÓW i ADAMCZYKÓW; Stanisław SZCZEPANIK, Marianna, Kazimierz, Włodzimierz MALARA; Janina, Józef CHAŁAN, Magdalena MIZIO; Marek SOLARZ, Mieczysław GORCZYCA, ††rodz. NOCONIÓW i GORCZYCÓW; Władysława, Stanisław BREL; Zofia, Stanisław PIETRAS, Wiesław KUREK; Stanisław WILK ††rodz. WILKÓW; Stanisław SZASTAK, ††rodz. SZASTAKÓW i SOBIERAJÓW; Zbigniew BURZAWA, ††rodz.  BURZAWÓW Genowefa STĘPIEŃ, Jan, Janina ZIOŁO; Janina, Leon CIUPIDRO; Kazimierz, Marianna, Rozalia, Mieczysław KWIECIEŃ; Kazimierz, Jan, Bronisława KLIMCZYK; Zygmunt Zajma, Józefa, Stanisław, Jan KLASIŃSCY; Włodzimierz Baran, Katarzyna, Maria, Grzegorz CIUOIDRO, ††rodz.  MARCÓW i ŻYWCZYKÓW; ††rodz. WIERZBÓW i WIECZORKÓW; Łukaszek BIEL; Janina, Władysław, Kazimierz KUCYBAŁA; Maria WOJAS, ††rodz. WOJASÓW i FRANASIKÓW, Tadeusz GRUSZKA, ††rodz. GRUSZKÓW i WOJASÓW; Adma Helena Danuta Eliza SODO, Tadeusz BOŻEK, Helena Witold ŁACH, ††rodz. ŁACHÓW, LUTYCH i WIŚNIEWSKICH, Irena KOŁODZIEJ, Władysław WIŚNIEWSKI, Władysław DUDEK, Eugeniusz SKORUCH, Adam Zofia ROŻEK, Maria ADAMUSIK, Adam TOWAREK, Bożena Stanisław KOWALSCY, Helena Stanisław DOROZ, Zofia Stefan Józef LAMBERSCY, Marian NOWAK, Antoni DĄBROWSKI, Lucjan KWAŚNY, Zenon ZUWAŁA,

 Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

lub

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

10.30

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Zofia Włodzimierz ZWOLAŃSCY Władysława Ludwik ZWOLAŃSKI por. Józef ZWOLAŃSKI Mjr Ludwik ZWOLAŃSKI ††rodz. ZWOLAŃSKICH Jadwiga Roman KUSAK ††rodz. KUSAKÓW ††rodz. KUSAKÓW BARAŃSKICH PIERZCHAŁÓW ADAMSKICH, Zdzisław MAJ Mieczysław CYRANEK Stanisław STRĄCZYŃSKI ††rodz. TOMCZYKÓW BRODÓW Witold WŁOSOWICZ Janina Mieczysław PARADA ††rodz. PARADÓW Maria WYWIAŁ Tadeusz KUSAK, Maria Czesław KUPISZ ††rodz. FALĘCKI Stefan ZIĘTEK Władysław RUSIECKI Marianna Stanisław GALWAS Józef Józefa MARZEC Krystyna Stefan GALWAS Janina KOZIOŁ ††rodz. KOZŁÓW ROGALÓW BOJKÓW KOSTRZÓW Leon SODO ††rodz. SODÓW i KALETÓW Marianna Bolesław KOWALSCY Kazimiera Stefan WILK ††rodz. ANIOŁÓW Jacek MAŁACZEK Helena Edward MALMON Jadwiga Andrzej KLIMCZYK Genowefa Włodzimierz KOWALSKI Janina TRATKIEWICZ Teofila Kazimierz WĘGLOWSKI Danuta NOWAK Weronika Bronisław SKUTA, Bronisława SITKO ††rodz. SITKÓW Katarzyna Józef KORCZAK Michał PAWELEC Stefan KOŚCIELNIAK ††rodz. KRUPÓW BARANÓW Stefan KLIMEK Anna Stanisław GLIŃSKI Irena Władysław MAJ ††rodz. ROJEWSKICH i ZAWRZYKRAJÓW, Bolesław Przemysław GARBARZ Artur TWARDOWSKI ††rodz. CIEŚLIKÓW Stanisław PSICA Henryk MAJ Kazimierz Ruta KNOPEK Antonina Stanisław WIESIOŁEK Marian ROGOZIK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Katarzyna Halina Władysław KUSAK ††rodz. SEKUŁÓW Alicja WIECZOREK Maria Stefan RUBACHA Bronisława Stanisław NIEDBALSKI Henryk ROBAKOWSKI Teresa Józef FIJAŁKOWSCY, Andrzej ZAPIÓR Helena Stanisław MAGIERA Wiesław MALARA Feliksa Jan SOSWA Andrzej GARBAŚ, Zofia Stefan SKUTA Otylia Apoloniusz Stanisław SZCZEPANIK Edmund TYTKO Zdzisław DZIUBEK Maria WAWRZYNIEC Janusz WÓJCIK Katarzyna Kazimierz Stefan Władysław KUSAK Zofia Andrzej Stanisław CIUPIDRO Maria Marian Marianna Stanisław ŁAZARZ Janina Stanisław NOWAK ††rodz. BARANÓW Julian SOBIERAJ Irena WIDŁAK Stefan WIDŁAK Jerzy WILK ††rodz. WILKÓW Stefan KUSAK Stanisława KLIMCZYK Marek OSTROWIECKI ††rodz. OSTROWIECKICH Maria Stefan MAJ, ††rodz. MAJÓW i STOBNICKICH, Stanisława Stefan KUSAK ††rodz. KUSAKÓW i SAGANÓW Zofia Ignacy GĄCIK ††rodz. GĄCIKÓW, Jan PIWOWARCZYK Jan Maria RUMER, Janina Stanisław DZIULA Władysława Stanisław MAJ Wiktor MEREŻUK Stanisława STASIK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Tadeusz DZIUBEK Marianna Kazimierz Jan CHĘTKOWSCY, Mariusz TYTKO Feliksa Bronisław SIWIEC Stanisław TYTKO Kazimierz Marianna NOWACCY Janusz GLIŃSKI Stanisław STOPNICKI Helena Stanisław MARZEC Stanisław Bronisław Stanisław KOWALSCY Janina Mieczysław DYSZEWSCY ††rodz. DYSZEWSKICH ĆWIERĆTNIÓW, LUTYCH WILKÓW MICHNO KACZOROWSKICH, Janina Stanisław KLIMCZYK Janina Marian Wiesław KONIECZNY Zofia Kazimierz KLIMCZYK, Otolia, Józef, Antoni, Anna GAŁDYN; Stanisław, Franciszek, Julian, Jadwiga, Franciszek MOŻDŻEŃ, Antonina, Józef, Anna, Stanisław SKUTA, Maria KLIMASZEWSKA; Wanda, Wacław, Stanisław STĘPIEŃ;  Julian KOŁTON, Stanisława, Stanisław TUREK, Jan, Stefan KACIŃSCY; Bolesława, Józef KOTARBA, Tadeusz CELUCH; Stanisława, Adam STASIK, Rozalia, Michał MINOR, Bogumiła, Andrzej, Mieczysław MINOR, Irena SOCHA dusze w czyśćcu cierpiące; Zofia, Jan KOŚCIENIAK, Stanisław WILK, Maria WŁUSEK, Natalia, Eugeniusz CHAŁUPCZAK; Jan, Stanisława CEDRO; Leokadia, Kazimierz BOGAL, ††rodz. BOGALÓW, PRZENIOSŁÓW i BAŃDURÓW; Janina, Stanisław, Krzysztof BOJKO, Ks Leopold MICHALSKI; Zygmunt SIWIEC; Maria KWAPIEŃ; ††rodz. BLICHARZÓW, BERUSIÓW i BARANÓW; Katarzyna KUSAK, Zofia, Stefan, Stanisław KANIA, Cecylia, Władysław AUGUSTYŃSCY, ††rodz. CHAŁANÓW; Bronisław LUBERA, Anna, Mateusz KUDŁA, ††rodz. PAŚTAKÓW i KUDŁÓW; Dariusz BAŁAGA, ††rodz. BAŁAGÓW i WASIKÓW; Jan, Cecylia WIŚNIEWSCY, Janusz KWIECIEŃ; Stefania, Stanisław, Zdzisław GRZYWNA; Tadeusz MOŻDŻEŃ, Helena Stefan MAROSEK, ††rodz. MAROSKÓW i WIELOCHÓW, Marianna STOKSIK, ††rodz. MIKINÓW i KALETÓW, Helena Krystyna Stefan POZIERAK, Jan Teresa BANDUŁA, Kazimierz KLIMCZYK, ††rodz. GORGONIÓW i KONEWECKICH, Marianna Henryk WCISŁO, Marian MENKAŁA, Jadwiga Ryszard ĆWIERTNIA, Marianna WIĘCKOWICZ, rodz. WIĘCKOWICZÓW i BUCKICH,  Włodzimierz KULIŚ, ††rodz. KULISIÓW, GOŁDYNÓW i OLENDRÓW, ††rodz. KOZŁÓW i PRZYJEMSKICH, Maria Tadeusz KRĘPA, Włodzimierz MARZEC.            

Ojcze nasz,  Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

12.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

Ks. kan. Stanisław RYŃCA Kazimiera Franciszek RYŃCA ††rodz. RYŃCÓW Ryszard Piotr NOWAK Eleonora Piotr WARSZAWA ††rodz. WALESZCZYŃSKICH, KAŁATÓW i KAWIORSKICH, Stanisław ŚCIUPIDER, Stanisław BELSKI ††rodz. KWIETNIÓW i KOZIŃSKICH Zbigniew Stanisław NOWAK Franciszek Józefa Wanda GODZISZ ††rodz. KWAŚNYCH Weronika Franciszek NOCOŃ Wiktoria Stanisław SIKORA Bogusław SZARAWARA Marianna Józef Janusz ZIĘTEK Stanisława Bolesław Marek RYŃCA Marek LAMBERSKI Józef Zofia LAMBERSCY ††rodz. WOJTASIKÓW i NIEWIADOMSKICH Wojciech Maria Jerzy PĘCZALSCY, Stanisław WOJSA, Kazimierz KUSAK, ††rodz. KUSAKÓW i PĘCZALSKICH Helena Władysław BARTOLIK Robert ZIĘTARA Stanisław Maria Tadeusz Wiesław Kazimierz KURPIŃSCY Zbigniew BARTOLIK Jolanta Ryszard BACHARZ Maria Bronisław KOWALSCY Józef MIŚTA, Wiesław KALETA ††rodz. KALETÓW Krystyna Władysława Franciszek MAJEWICZ Zofia Stanisław GAJDA Bronisława Zygmunt ĆWIK Józef WESOŁOWSKI Marianna Jan MARZEC Eugeniusz KSEL Stanisława Wiktoria KLIMCZYK Zofia ZIĘBA  Jacek Zygmunt WÓJCIK Maria CZARNY ††rodz. WÓJCIKÓW i PORADÓW, Józef KUREK Anna Kazimierz PUDO Włodzimierz ROBAK ††rodz. STĘPNIÓW, JANIKÓW i GODZISZÓW.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Stefan STOKSIK Marianna Marcin TAMBOR Ryszard WĄSA Stefania Jan STOKSIK Irena MECHEL Stanisław MECHEL ††rodz. MECHELÓW Stefan Halina Stefan GALWAS Stanisława KOZIŃSKA Stefan SZARAWARSKI Feliksa ZACHARA ††rodz. ZACHARÓW KWIETNIÓW i STANKÓW, Zdzisław ĆMAK Stefan Stefania ZUWAŁA Helena Władysław BARTOLIK Robert ZIENTARA Czesław SMORĄG Stanisław SAMBÓR Jan Leszek PYTEL Zofia Bronisław CHMURA Stefan Jacek CHMURA Maria Jan Katarzyna FRANASIK Carlo MANETTI Irena Stefan ZIENTEK Bronisława RĘBACZ Józef Honorata Marian PIETRZYK ††rodz. KUSAKÓW i PIETRZYKÓW Jerzy Karolina WÓJCIK Barbara SYLWESTROWICZ Janina Edward STANEK Jadwiga PRUS Władysława Józef CABA ††rodz. STACHURÓW WENDLÓW, CABÓW i MARCÓW, Aniela Marian POŁETEK ††rodz. RADZISZEWSKICH POŁETKÓW Bolesław WOJEWODZIC Stanisława MAŃKUT Kazimierz Janusz Zbigniew Marian GLIŃSCY Teofila Anna BARAN Józef KUPIDŁO Emilia MARCISZEWSKA Teresa Jan GOLOWSKI Maria Stanisław MAJEWICZ Józefa Andrzej JASIŃSKI Helena Tadeusz GRYNER, Zofia Stefan BOBEREK ††rodz. BOBERKÓW i CIESIELSKICH Maria Jan Marek KLIMCZYK Eliza MRÓZ ††rodz. NIZIŃSKICH, AUGUSTYNÓW i SŁUPIKÓW, Zofia Stanisław BĄCZEK, Henryk WIEJACHA, Janina, Bronisław, Włodzimierz KOWALIK, Ryszard KUDEŁKO; Anna, Maria LIPIŃSKA, Katarzyna, Szczepan KUSAK, Roman Michalik, Marian KRUPA; Andrzej MOŻDŻEŃ, Stanisława, Stefan KUSAK, Marianna, Stefan, Tadeusz MOŻDŻEŃ,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Marianna, Władysław JAWORSCY, Weronika, Zenon PATRO; Bolesław BIELAŚ, Wiktoria, Józef, Stanisław SAWERA; Zofia, Stanisław KULPA, Maria, Stanisław KULPA, Waleria, Jan DZIOBEK; Roman RUTKOWSKI, ††rodz. RUTKOWSKICH i ADAMUSÓW; Władysław, Krystyna KANIA; Helena, Lucjan SZCZEPANIK; Stanisław, Bronisława PROKOP, ††rodz. PROKOPÓW, KLIMCZYKÓW i ŻUGAJÓW, Piotr SEMPER; Feliksa, Andrzej KULPA, Feliksa CICHA; ††rodz. CIERPIAŁÓW, BOREJSZÓW i RAKOWSKICH; Janina, Stanisław ANTOS, ††rodz. ANTOSÓW i NOWAKÓW; Michalina, Bolesław, Zofia, Franciszek MUCHA; Felicja, Witold GAWŁOWSCY, Jan, Kazimiera, Zofia KULA, ††rodz.  JAGŁÓW, SIWCÓW i WŁUSKÓW, Tadeusz CIEŚLIK; Aniela, Stanisława, Stanisław ANTOS, Zofia, Tadeusz NOWAK; Adam Jaros; Józef, Katarzyna MALARA, Zenon, Roman JAMRÓZ; Stefania, Mieczysław BOMBA, ††rodz. BOMBÓW i ZADARÓW, Władysław PIKULSKI, ††rodz. PIKULSKICH i CICHYCH; Franciszek GOŁDYN; Jerzy SITKO, Apolonia Szczepan BILSKI, Władysława Stefan BOMBA Eleonora MAZUREK, Zofia Stanisław OZIĘBŁO, rodz. OZIĘBŁÓW i ADAMCZYKÓW, Irena Antoni PIWKO, Helena Stanisław WIECZOREK, Jan BOŻĘCKI, rodz. BOŻĘCKICH i STOKŁOSÓW, Edward, Marianna Tadeusz KRASKA, rodz. KWIETNIÓW, Maria Stanisław ZAWRZYKRAJ, Zofia Stanisław OZIĘBŁO, ††rodz. OZIĘBŁÓW i ADAMCZYKÓW, Irena Antoni PIWKO, Helena Stanisław WIECZOREK, Andrzej KUNDA, Kazimierz MARZEC, Marianna Stefan PAJĄK, Stefan Stanisława Bronisław IWAN, Klara STASIAK.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek * 3

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

16.00

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi, kapłani, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

 Stefan Władysława MARZEC ††rodz. MARCÓW Juliusz TULETA ††rodz. TULETÓW Rogalów Stanisław Beatka KONEWECCY, ††rodz. KRYZÓW i KĄDZIELÓW, Małgorzata Zenon KONIECZNY Anna SZYDŁOWSKA Zofia Stanisław BERUŚ Zbigniew Anna ANYŻ Waldemar KLIMCZYK Radosław WIECZOREK Stanisława Leon KLIMCZYK Bogusław WŁUSEK ††rodz. WŁUSKÓW i SOBIERAJÓW ††rodz. FOLGÓW Stanisław KARBOWNICZEK ††rodz. STOBNICKICH, Bronisława Wojciech KWIECIEŃ Józefa Stefan BARAN Zygmunt WILK Antoni LISIKIEWICZ Wiktoria Marian PODSIADŁO Wiktoria Józef Jerzy KLIMCZYK Edward PIOTROWSKI rodziny PIOTROWSKICH Maria Lucjan STOPNICCY Kazimierz ŚLIZ, Jan ANTONOWICZ Zofia Antoni SITKO Helena Henryk KULPA Agnieszka Mateusz ŚMIAŁEK ††rodz. KULPÓW Helena Jan IZBIŃSCY, Halina ZIELIŃSKA ††rodz. IZBIŃSKI i NOWAKÓW, ks. prałat Jerzy KANTYKA Marianna Mieczysław ŁATA Janina Leon SZCZEPANIK Jerzy OKOPIEŃ Maria MORYS-KWAŚNA Daniel PARADA Janina PARADA Stefan Irena Ryszard WIECZOREK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Bogumiła Alina MAJCHERCZYK Stanisław Stanisława Janina FULAR Zofia Feliksa Kazimierz CEBULA Stanisław KOCEL Stanisława Zygmunt Jerzy CEBULA Marianna Józef MARZEC Janina GAIK, Barbara NOGA; Bronisław, Franciszek MARDUCHOWSCY; ††rodz. KALETÓW, POZIERAKÓW, NOWAKÓW i MAKOLÓW; Szczepan, Wincencja, Kazimierz BARAN, Józef, Anna CHLEBDA; Genowefa, Maria, Marianna, Andrzej STĘPIEŃ; Jerzy BUCKI; Janina GAIK, Wanda Wojciech ZAPIÓR, Jan GRUSZKA, Genowefa Stefan Jan Leokadia GUCAŁ, Jan Marianna KOWAL, Stanisław Helena Kazimierz KUSAK, Marcin Stanisław, Genowefa Stefan Weronika Stanisław BIEL, Katarzyna KAWECKA, Teresa Marian MIROSKA, ††rodz. AUGUSTYNÓW, KWIETNIÓW i LISZAJÓW, Marianna Franciszek JANCZUR, Eleonora Jan WĘGLEWSCY, Helena WĘGLEWSKA, Zdzisław NAJMAN, Maria Józef SODO, Zofia Karol ŻYWCZYK, Stefan Genowefa Lubera, ††rodz. LUBERÓW i MARCÓW, Anna Helena Leon PIETRZYK.

Ojcze nasz,

Zdrowaś Mario,

Wieczny odpoczynek * 3

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.