Wielki Tydzień 2020

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, który upamiętnia ostatni tydzień życia Jezusa, ostatnie Jego chwile, które mają niezmierzoną cenę dla naszego zbawienia. Dziś, w Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, słuchamy ewangelicznego opisu tych wydarzeń zbawczych oraz błogosławimy palmy.

 • Przed nami Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa w liturgii Triduum za pośrednictwem środków masowego przekazu (np. w telewizji z Jasnej Góry)
 • Przypominamy, że w związku z epidemią w liturgii nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dziękujemy wszystkim za wspólną odpowiedzialność i stosowanie się do wytycznych władz państwowych.
 • Słuchając w domu Mszy Św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet, spróbujmy zachowywać się tak, jakbyśmy byli w kościele (skupienie, postawy ciała, zaangażowanie). Niech nasze domy staną się Domowymi Kościołami.

 

 • Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja indywidualna przy głównym ołtarzu (20.30 różaniec).
 • Wielki Piątek – dzień męki i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Zachowujemy post ścisły.
  • O godz.8.00 modlitwa Liturgią Godzin. W godzinie śmierci Jezusa o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.15 droga krzyżowa dla wszystkich. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00: liturgia słowa, adoracja krzyża (bez ucałowania), komunia święta oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu (Grób Pański będzie w prezbiterium). Adoracja indywidualna do 23 (20.30 różaniec). Zachęcamy do modlitwy przez transmisję internetową.
 • Wielka Sobota – dzień czuwania przy Grobie Pańskim i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa.
  • O godz. 8.00 modlitwa Liturgią Godzin. Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego zaleca się, aby w domach odmówić w gronie rodziny przygotowane modlitwy (tekst został zamieszczony  poniżej).
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
  • Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz.19.00. Początek w kościele, bez poświecenia ognia, następnie śpiew orędzia wielkanocnego, liturgia słowa, liturgia chrzcielna (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) i liturgia eucharystyczna. Nie będzie adoracji przy Grobie Pana Jezusa po liturgii wigilii paschalnej.
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Msza św. o godz. 6.00 bez procesji rezurekcyjnej. W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w kościele i przed drzwiami kościoła dla całej parafii. Pozostałe Msze św. w Wielkanoc od godz.9.00 jak w każdą niedzielę.