Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 maja

W piątek, 3 maja, obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski. Msze święte w naszym kościele według porządku niedzielnego (7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00).

O godz. 12.00 Msza św. za naszą Ojczyznę z racji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja z intencji władz samorządowych Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Strażaków z OSP Podolany zapraszamy na tę Mszę św. w mundurach.

Spowiedź w I piątek miesiąca (3 maja) podczas każdej Mszy świętej.

Spowiedź dzieci komunijnych i rocznicowych od godz. 15.30.

Kapłani do chorych udadzą się z Komunią świętą dopiero w I piątek czerwca (7 czerwca).

plakat: www.kazimierzawielka.pl