Skierowania MGOPS

Korzystający z pomocy żywnościowej z Caritas mogą się zgłaszać po skierowania do MGOPSu.