Pomoc żywnościowa w czasie epidemii

W związku z tym, że w obecnym kryzysie niektórzy stracili pracę czy też dochód ich znacznie się zmniejszył „Caritas” informuje: Istnieje możliwość skorzystania z paczek żywnościowych dla tych, którzy nie uczestniczą w takim podprogramie 2019-2020.

Warunki, które należy spełnić:

Skierowanie z MGOPS-u:

– dochód na 1 osobę w rodzinie -1056 zł

– dochód na osobę samotnie gospodarującą (np. rencista, emeryt) – 1402 zł.

– dochód z marca lub kwietnia 2020

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Proboszczem Januszem Mularzem (tel. 41 352 14 43) lub Panią Agatą Kot (kom. 505 245 433)