Paczki Żywnościowe Caritas

Paczki żywnościowe z Caritas kieleckiej będą wydawane od wtorku, 16 lutego z budynku przy ul. Szkolnej 22a w Kazimierzy Wielkiej (garaże Przychodni Zdrowia – za Urzędem Skarbowym pierwsza brama po lewej stronie).

 

Prosimy o pomoc osobom starszym w odebraniu żywności (należy mieć dowód osobisty z numerem PESEL osoby, której dary przysługują). 
Przy odbierze paczek koniecznie prosimy wszystkich o zachowywanie środków ostrożności (dystans, maseczki).

 

Paczki będą wydawane według następującego porządku:

  • we wtorek (16 lutego) w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od A do J włącznie (1-134)
  • w środę (17 lutego) w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od K do O włącznie (135-273)
  • w czwartek (18 lutego) w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od P do Ż włącznie (274-431).

Prosimy także o stosowanie się do wyżej umieszczonego harmonogramu wydawania paczek.