Paczki z Caritas kieleckiej

Informujemy, że paczki żywnościowe z Caritas kieleckiej będą wydawane od czwartku, 6 maja, do soboty, 9 maja, w godz. od 8 do 16. Będzie to jak poprzednio w budynku przy ul. Szkolnej 22a w Kazimierzy Wielkiej (są to garaże Przychodni Zdrowia – za Urzędem Skarbowym pierwsza brama po lewej stronie). Prosimy o pomoc osobom starszym w odebraniu żywności (należy mieć dowód osobisty z numerem PESEL osoby, której dary przysługują). Przy odbierze paczek koniecznie prosimy wszystkich o zachowywanie środków ostrożności (dystans, maseczki). Prosimy także o stosowanie się do harmonogramu wydawania paczek (znajduję się na stronie internetowej parafii i w „Parafianinie”).

Paczki będą wydawane według następującego porządku:

  • w czwartek (6 maja)w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od A do J włącznie.
  • W piątek (7 maja)w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od K do O włącznie.
  • w sobotę (8 maja)w godz. od 8.00 do 16.00 nazwiska od P do Ż włącznie