Ogłoszenie

Nasza parafia w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego Kościoła w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej (RPSW.04.04.00- 26- 0022/16) zatrudni jedną osobę na umowę o pracę na stanowisku opiekun obiektu sakralnego.

Do zadań pracownika będzie należeć m.in.: oprowadzanie zwiedzających, fachowe udzielanie informacji o zabytku, jakim jest nasz kościół, odwiedzanej miejscowości, uświadomienie turystom bogactwa kulturalnego, zabytków i pomników, które są wspólnym dziedzictwem ziemi kazimierskiej.

Wymagania wobec kandydata to m. in.: doświadczenie w tego typu pracy oraz dyspozycyjność (godz. 7.00- 21.00).