Życzenia świąteczne

„Dzięki ranom zmartwychwstałego Chrystusa możemy patrzeć z nadzieją na nieszczęścia, które dręczą ludzkość.

Albowiem przez swe zmartwychwstanie Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła, lecz pokonał je obfitością swej łaski.

Przemożnej sile zła przeciwstawił wszechmoc swej miłości.

 I jako drogę do pokoju i radości wskazał nam miłość, która nie lęka się śmierci”

Benedykt XVI

 

Chrystus zmartwychwstały żyje wśród nas. On jest nadzieją na lepszą przyszłość. On jest z nami aż do skończenia świata. Idźmy za Nim w tym świecie poranionym, wyśpiewując Alleluja!

W naszym sercu są radość i cierpienie, na naszych twarzach uśmiech i łzy, ale Chrystus zmartwychwstał, On żyje i idzie z nami. Dlatego śpiewamy i idziemy ze wzrokiem skierowanym do Nieba, wierni naszemu zaangażowaniu na tym świecie.

Życzymy Parafianom i Gościom zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.

Wasi duszpasterze