Życzenia świąteczne

 

Kiedy w grocie betlejemskiej narodził się Jezus, „wielkie światło” zajaśniało nad ziemią; wielka nadzieja weszła w serca tych, którzy Go oczekiwali

Benedykt XVI

 

Pozwólmy, by światło tego dnia rozprzestrzeniło się wszędzie: niech wejdzie do naszych serc, niech oświeci i ogrzeje nasze domy, niech wniesie spokój i nadzieję w nasze miasta, niech da światu pokój.

Oby to Boże Narodzenie było prawdziwie dla wszystkich dniem radości, nadziei i pokoju.

To są nasze życzenia dla Was. Życzenia, które stają się pokorną, ufną modlitwą do Dzieciątka Jezus, aby Jego światło rozproszyło wszelkie ciemności Waszego życia i aby Was napełniło miłością i pokojem.

Pan, który sprawił, że w Chrystusie rozbłysło Jego miłosierne oblicze, niech Was napełni swoim szczęściem i uczyni Was zwiastunami Jego dobroci.

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

     życzą

Wasi duszpasterze