Modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii koronawirusa

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – przepuść nam Panie!

 

O świętym Rochu

św. Rochem patronem Kazimierzy Wielkiej

Litania do Świętego Rocha,

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od zarazy,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco,
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny ducha apostolskiego,
Święty Rochu, Krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny patriarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i duchem Boskim przedziwny proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy panieńskiej czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, świata patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,

 

Boże, w Trójcy świętej jedyny,

przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego, Ciebie prosimy,

 

abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył, Ciebie prosimy,
abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył, Ciebie prosimy,
abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, Ciebie prosimy,
abyś nam, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył, Ciebie prosimy,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Boże, któryś św. Rochowi obiecałeś przez swego Anioła, że każdy, pobożnie go wzywający, będzie wolny od wszelkiej zarazy, spraw abyśmy obchodząc jego pamiątkę, mocą jego zasług zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

tekst za: https://kbroszko.dominikanie.pl/roch.htm