Wypominki roczne 2022/23

aktualizacja: poniedziałek 02.12.2022 r.

 

SOBOTA 18.00

Józef Maria GABRYŚ, Anna-Maria LIPIŃSKA Katarzyna Szczepan KUSAK Roman Michalik Marian KRUPA Ania Zbigniew STARZYŃSKI Maria Lucjan STOPNICKI Kazimierz ŚLIZ, rodz. KRYZÓW, KĄDZIELÓW, Krystynę Włodzimierza AUGUSTYN.

 

Janusz RUTKOWSKI, Zofia Janusz WOSZCZYŃSCY, Zbigniew WOSZCZYŃSKI, Alicja Roman RUTKOWSCY, ++ RUTKOWSKICH I ADAMUSÓW; Annę Helenę Leona PIETRZYK; Józefa dr Józef Stefania PODKOPAŁ, Maria MAŁEK, rodz. CZEKAJÓW, Jadwiga Tadeusz MICHNO, rodz. MICHNO, KACZOROWSKICH i PIENIĄŻKÓW.

 

NIEDZIELA

7.00

Halina BOBEK ++ BOBKÓW i KANIÓW, Anna, Bolesław, Wincenty Stanisław KUSAK. Martyna, Adam SKUTA. Marianna Wincenty Janusz Leszek SZCZEPANIK. Tomasz  Edward Władysława LIS. Jana Jadwigę Alicję DRĄŻKIEWICZ ++ DRĄŻKIEWICZ i BARWIŃSKICH. Mieczysław Maria URYCH ++ URUCH i SIWEK ++ GODZICÓW, OCHĘDUSZKÓW, ADAMCZYKÓW. ++ STALCÓW, WAŁĘGÓW, Jan Franciszka TRELA Marian, Feliksa KANIA, Jan KAŁAT, Janina WARMUSZOK, Ryszard OBORA ++ OBORÓW, Mariana SOBIERAJ, Łucja Józef TOMAL ++ TOMALÓW i SOBIERAJÓW. Janina Leon CIUPIDRO, Franciszek Małgorzata SKUTA. Jan Zofia SITKO Kazimierz Katarzyna SIWIEC. Bronisława Stefan KULIŚ Ryszard RYCZEK Marianna Chrystian SZYBA, Jerzy KLISZKA. Helena, Bolesław KOWALCZYK, Stanisław Czesław BATOR. Leszek Andrzej Stanisława JAGŁA. Marian ŚWISŁOWSKI

 

Marianna Mieczysław KOWALSKI Bronisława Stanisław KOZIARA, Feliksa Stefan MARZEC Stefania Bolesław Władysław STOKŁOSA Wiktoria KRUPA, Maria Wiktor KOWALSCY Ryszard KRAWCZYK, rodz. BOCHNIAKÓW i PALUSÓW, Stanisław SZASTAK, rodz. SZASTAKÓW i SOBIERAJÓW, Władysław KOŚCIÓŁEK Maria Władysław Wiesław NOCOŃ Irena WILK Barbara OKOPIEŃ, Stefan KLIMCZYK Stefania Stefan BUCCY, Franciszek Małgorzata SKUTA Jan Zofia SITKO Kazimierz Katarzyna SIWIEC, Stanisław Marian Marianna NOWAK Marian GARDYŃSKI Halina KOZŁOWSKA, Włodzimierz ŁABUZ Genowefa Stanisław MOŻDŻEŃ, Sylwester SEKUŁA, rodz. PARADÓW GRZYBKÓW i SEKUŁÓW, Józef Franciszek Stanisław Aleksander Józef Janusz Barbara Anna Helena Maria BODA Tadeusz Marian Stanisław Franciszka KARASIŃSKA Ludwika KOWAL Michał Stanisław Elżbieta TURAJ Jan Irena BUCKA Jadwiga Ireneusz PAŁĘGA Jan Józefa CHRZAN, Franciszek Bronisława SZYMCZAK, rodz. SZYMCZAKÓW, rodz. SZEWCZYKÓW i WOJDAKÓW, Leszek Beata Łukaszek Marcinek JAKUBAS Adam PACHELSKI, rodz. PACHELSKICH, Janina ANIELSKA Maria KUSAK Franciszka Wojciech GUCA, rodz. GUCÓW, Zofia Stanisław TOMASIK, rodz. TOMASIKÓW, Helena Karol PIERZCHAŁA Jan GOŁĄB Krzysztof SIWIEC, Maria Stefan GORGOŃ Renata ROBAK, Teofil Julianna OKOPIEŃ Andrzej Sitek, rodz. OKOPIENIÓW i WRÓBLÓW, Jan DZIUBEK Stanisława ANTOS Franciszek Andrzej PRZYBYSŁAWSCY; Janina Tadeusz KWIECIEŃ, Gustaw WYWIAŁ; Rudolf Helena CIOCHOŃ, rodz. WRZEŚNIÓW i MALĘGÓW;

 

Zygmunt WENDEL Franciszek Maria Józef ZEMEŁA, Kazimiera Leonia Kazimierz KRUPA; Elżbieta Janusz SZMIGIEL rodz. SZMIGLÓW i MAJÓW; Stanisława Stefan Wilk, Stanisław Ryszard WILK,

 

Edmund Władysława TYTKO Zdzisław Janina DZIUBEK, Eugeniusz SKORUCH Zofia Stefan Józef LAMBERSCY, rodz. KOSZTOŁOWICZÓW, Tomek Władysław NOCOŃ Jerzy KOWALSKI Tadeusz Stanisław MOŻDŻEŃ rodz. KRASKÓW, Marianna Franciszek MALARA Janina Marian SZMIGIEL Krzysztof KLIMCZYK,

Janina Marian BARAN; Janusz MICHALEC Stanisława Stanisław KLIMCZYK rodz. MŁYNARSKICH;

Józef Helena LIWIŃSCY, Helena Julian MILKA; Bronisława Władysław GORGOŃ, Marianna Marian STACHURA;

 

 

9.00

Włodzimierz, Helena, Edward NOCOŃ, Helena, Stefan KOWALSCY; Wiesława KARGUL, Marianna, Stefan PEREK Maria Władysław NOCOŃ. Jerzy RAJTAR, Weronika Stanisław RAJTAR. Tadeusz BOŻEK ++ BOŻKÓW, PAŁKÓW. Zofia Marian WIECZOREK ++ WIECZORKÓW. Ania KUROWSKA Stanisław KULIŚ ++ KULISIÓW CHAJDASIÓW. Leszek JAROS ++ JAROSÓW, GIELÓW, WILKÓW. Kazimiera, Franciszek RYŃCA ++ RYŃCÓW. Czesław DZIÓBEK Karolina Aleksandra SIUDUT. Stanisław Maria Zofia Józef WOJTASIK. Janina Stanisław GRUDZIEŃ. Zofia Stanisław PIETRAS. Wiesław KUREK. Janina Józef CHAŁAN, Magdalena MIZIO. Stanisław PIETRZYK, Stanisław BOJKO ++ BOJKÓW. Adam BOJKO ++ BOJKÓW NAWROTÓW. Stanisław WIĘCKOWSKI + WIĘCKOWSKICH I KLIMCZYKÓW. Maria Czesław KUPISZ ++ FALĘCKICH I PRZYBYLSKICH. Marian Eryk REJDAK ++ GLIŃSKICH ++ WIECZORKÓW WIERZBÓW. Marianna Stefan GOŁĘBIOWSCY. Zofia PONIKOWSKA Felicja MILCZAREK. Władysławę Mieczysława GORCZYCA Marka SOLARZ ++ NOCONIÓW GORCZYCÓW. Pelagie Mariana PAŃSZCZYK, Barbara Tadeusz PAŃSZCZYK Agata Władysław KABAT. Łukaszek BIEL. Stanisława GRUDNIA ++ GRUDNIÓW CZARNYCH. Stanisław Bronisław PARADA Iwona SZASTAK. Janina Tadeusz NOGACKI. Marianna Stefan BIELÓW ++ BIELÓW. Zygmunta BAŁAGĘ ++ BAŁAGÓW I MAŁKÓW

 

Władysława Stanisław BIEL Feliksa Leon Maria MARZEC Krzysztof KOT, Helena Stanisław KUSAK Stanisław KOBIERSKI, Marian SZCZEPANIK Władysława Stefan NOWAK, Krystyna IZBIŃSKA, rodz. ŻURKÓW, Stanisław ŚLENK, Zofia Władysław BLADY, rodz. BLADYCH, ŚLENKÓW i CHAŁANÓW; rodz. KWIETNIÓW, OCHENDUSZKÓW i ADAMCZYKÓW, Irena Stefan CHĘCIŃSCY; Natalia Antoni KOZIŃSKI, Marianna Kazimierz NOWACCY, Krystyna Marian ADAMCZYK, Danuta Stefan ANTOS Stefan KURPIK, rodz. SITKÓW ANTOSÓW i MIELCÓW, Halina Czesław STANKIEWICZ rodzina STANKIEWICZÓW i REPSÓW Janina Jan KASIAK rodzina KASIAKÓW i GRZEŚKIEWICZÓW, Janina Edward STANEK Jadwiga PRUS, Władysław BARCHAN, Stanisław Stefania Katarzyna Franciszek SKUTA, rodzina SKUTÓW ŻAKÓW i SZUMILASÓW, Marian NOWAK Zofia Stefan BIEL Marianna ŁAZARZ Władysław RAJKOWSKI Władysława KAZOŃ, Kazimierz Marianna Mieczysław Rozalia KWIECIEŃ Marianna PSICA, Zofia Stanisław SZCZEPANIK, Stefan Zofia Bolesław BIEL, Janina Stanisław GRUSZKA Janina Stanisław GAWEŁ, Stanisława Stefan Zbigniew Salomea Bronisław BUCCY, Eleonora WRÓBEL, rodz. WENDLÓW i PURÓW; Janina LUBERA; Łukasz KLIMCZYK, Anna Antoni KLIMCZYK, Ryszarda Antoni KLIMCZYK, Jadwiga Zbigniew ZACHARIASZ, Dorota DŻEF-DARTE, Danuta Tadeusz ŻELAZNY;

Wanda Bronisława SKUTA Sławomir SOLARZ, Zofia Ludwik BUCCCY Julian STOBNICKI Zdzisław STĘPIEŃ, Jan Zofia MARZEC Bronisław Zofia MARZEC, Zuzanna MIGAS Helena Adam Danuta Eliza SODO; Przemysław ZIMNIK, Andrzej GARBAŚ, Stefan Zofia SKUTA; Apolonia Otylia Stanisław SZCZEPANIK;

Wanda Bolesław PODSTAWA Piotr Agata PSICA Zofia Władysław NOWAK Zofia Edward SZCZEPANIK, Stanisław WILK, rodz. WILKÓW Zygmunt ZAJMA, Józefa Stanisław Jan KLASIŃSCY, Roman Helena MARZEC Ludwik Marianna Weronika MARZEC Henryka Marian KASPEREK Henryk SZCZENCH, Zofia Leon SODO Felicja Tadeusz MĘDRALA rodz. SZCZEPANIKÓW, KUSAKÓW, GĘGOTKÓW i KOSAŁKÓW, Helena Bronisław NIECHCIAŁ, Zbigniew Zofia Władysław BURZAWA, rodz. BIERNATÓW i GAUDYNÓW,       

Marian Maria Anna KEMPISTY; Zofia Władysław Józef KOZIŃSCY Stanisława Kazimierz Stefan MAROSEK Halina Kazimierz KOZIŃSCY; Stanisław Wanda WANIK Bożena GRZYWNA; Helena Henryk GRUDZIEŃ, Janina Mieczysław DYSZEWSCY, rodz. DYSZEWSKICH, LUTYCH WILKÓW i ĆWIERTNIÓW,

Zbigniew Kazimierz BOCHNIA, Genowefa SZAFARSKA

Marianna Mieczysław JAWORSCY, Bogdan WOŹNIAK, Leonia Stanisław GARBAŚ; Kazimierz Stanisław Helena LUBERA; Marianna Józef Edward WILK;  Krystyna Józef KURCZYNA, rodz. KURCZYNÓW i MARCÓW; Helena Stanisław KUSAK

 

 

10:30

 

Stanisław PSICA. ++ MACHERÓW PARADÓW, Henryk Maj, Kazimierz Ruta KNOPEK, Witold WŁOSOWICZ, Bolesławę Józefa KOTARBA Tadeusz CELUCH ++ BOJKÓW KOSTRZÓW. Gustaw WYWIAŁ. Barbara Zofia Stanisław BIEL, Jerzy WILK ++ WILKÓW, Stefan KUSAK, Stanisławę KLIMCZYK. Stanisław, Franciszek Julian Jadwigę Franciszka MOŻDŻEŃ. Józef Antonina Stanisław Anna SKUTA, Maria Klimaszewska. Maria SKUTA. ++ ZIĘTKÓW RUSIECKICH WITKOWSKICH KLIMKÓW. Maria Tadeusz KRĘPA Janina Stefan WĘGLOWSKI. Jerzy TUREK. Marianna Stanisław GALWAS. Wanda Kazimierz SKOCZEK. Marianna Bolesław KOWALSCY Kazimiera Stefan WILK ++ ANIOŁÓW. Dariusz BAŁAGA ++ BAŁAGÓW WASIKÓW. Maria Jan KLIMCZYK. Jan Cecylia WIŚNIEWSCY, Janusz KWIECIEŃ, Zofia Zygmunt DUBAJ.

 

Zofia Andrzej Stanisław CIUPIDRO Maria Marian Marianna Stanisław ŁAZARZ Janina Stanisław Nowak rodz. BARANÓW, Marianna Stanisław ADAMEK, Mieczysław CYRANEK Stanisław STRĄCZYŃSKI, rodz. TOMCZYKÓW i BRODÓW, Mariusz TYTKO Feliksa Bronisław SIWIEC Włodzimierz Marianna Stanisław TYTKO, Kazimierz Zofia Maria Pierzchała rodz. KUSAKÓW BARAŃSKICH PIERZCHAŁÓW i ADAMSKICH, Jacek Irena OLEŚ Zofia Julian SOBIERAJ Irena Stefan WIDŁAK, Genowefa Włodzimierz KOWALSCY Janina TRATKIEWICZ Teofila Kazimierz WĘGLEWSKI Danuta NOWAK Weronika Bronisław SKUTA, Bronisława SITKO rodz. SITKÓW, Fryderyk Katarzyna Józef KORCZAK, rodz. KORCZAKÓW, Bolesław Bogusława PAWLICCY Stanisław Dora Michał PAWELEC Marta Jadwiga GĄDZIK, rodz. GĄDZIKÓW, Józef NIEDZIELSKI Helena Wincenty KLIMCZYK Piotr GLIŃSKI Edward GLIŃSKI; rodz. GĄCIKÓW KUSAKÓW i SAGANÓW, Jacek MAŁACZEK Helena Edward MALMON Jadwiga Andrzej KLIMCZYK, Marianna Kazimierz Włodzimierz MALARA, Helena Bolesław OKOPIEŃ Zygmunt Danuta SIWIEC Leszek PYTEL Janina Krzysztof Stanisław BOJKO, Tadeusz Dziubek rodz. CHETKOWSKICH, Bronisława Stanisław NIEDBALSCCY, Henryk ROBAKOWSKI, Leon Janina WĘGLOWSCY, Jan Teresa BANDUŁA Janina Tadeusz KWIECIEŃ Józefa Wincenty JÓZEFIK,

 

Jerzy Cecylia BEDNARZ Karolina KUNOWSKA, Wanda Wacław Stanisław STĘPIEŃ Otolia Józef Antoni Anna GAUDYN,

 

Jan Maria RUMER, Jan PIWOWARCZYK,

 

Janina Stefan KLIMEK Zofia Włodzimierz ZAWRZYKRAJ Irena Stanisław Włodzimierz Grzegorz ADAMUSIK, rodz. FOLGÓW, STOBNICKICH , Stanisław KARBOWNICZEK Jan ANTONOWICZ Andrzej ADAMCZYK z rodziny ADAMCZYKÓW, Krystyna Władysław KANIA ks. inf. Stanisław SIKORSKI mjr Ludwik ZWOLAŃSKI, por. Józef ZWOLAŃSKI, Zofia Włodzimierz Władysława Ludwik ZWOLAŃSCY, Z rodziny KUSAKÓW i ZWOLAŃSKICH, Katie POTIS, Jadwiga Roman KUSAK; Wiesława MALARA Feliksa Jan SOSWA;

 

Marcin Julian KOŁTON Stanisława Stanisław TUREK rodz. KACIŃSKICH Stanisław BURGIEL, Marian Zofia GĄCIK;

Zofia Stefan BOBEREK, rodz. CIESIELSKICH i BOBERKÓW, Janina Stanisław Janusz KLIMCZYK, Janina Marian Wiesław KONIECZNY, Zofia Kazimierz KLIMCZYK, Jan KULAR,  rodz. GRZYWNÓW, Włodzimierz MARZEC, Kazimierz KLIMCZYK,

 

  

12.00

 

Stanisław ŚCIUPIDER Stanisław BELSKI, Elżbieta Adolf GRUSZKA. Maria Władysław Józef  Jan JACHNA. Zofia Władysław ZAJMA ++ ZAWRZYKRAJÓW, Marian ŁAZARZ, Edward ŚLIWIŃSKI. Władysławę Józefa CABA. Anielę Mariana POŁETEK ++ STACHÓRÓW, CABÓW, WENDLÓW, POŁETKÓW, RADZISZEWSKICH. Bolesława WOJEWODZIC Stanisławę MAŃKUT. Marcina Wojciecha Maria Jerzy PĘCZALSCY. Kazimierz KUSAK Stanisław WOJSE. ++ PĘCZALSKICH I KUSAKÓW. Felicja Witold GAWŁOWSCY ++ KULÓW SIWCÓW JAGŁÓW WŁUSKÓW. Janina Stanisław ANTOS ++ ANTOSÓW NOWAKÓW

 

 

Ryszard Piotr NOWAK Eleonora Piotr WARSZAWA Czesław BARAN, Zofia Jan Leszek PYTEL Lidia WĘGLOWSKA Carlo MANETTI, Stefan Stanisława Bronisław IWAN Klara STASIAK, Bolesław BIELAŚ Wiktoria Józef Stanisław SAWERA, Zenona KOWALIK Zofia Stanisław GAJDA Bronisława Zygmunt ĆWIK, Jan Leokadia Marian MAROSZEK Adela Stanisław MOŻDŻEŃ Anna Marian ZAJĄC, Helena Lucjan SZCZEPANIK, Marianna Stanisław CHUMIKOWSCY, Kazimierz Anna PUDO Józef Honorata Marian PIETRZYK rodz. PIETRZYKÓW I KUSAKÓW Jerzy Karolina WÓJCIK, Krystyna Jadwiga STĘPIEŃ rodz. STĘPNIÓW i LECHWARÓW, Piotr KWIECIEŃ, Jan Leokadia Marian MAROSZEK, Adela Stanisław MOŻDŻEŃ Anna Marian ZAJĄC, Janina Stanisław DZIULA Władysława Stanisław Jan MAJ, Wiktor MEREŻUK, Jerzy WŁUSEK, Józef KUREK, Stanisław Bronisława PROKOP rodz. ŻUGAJÓW, Jan Janek Piotr SEMPER, Adam Jaros Józef MIŚTA Maria Bronisław KOWALSCY Marianna Wincenty ŻYWCZYK, z rodziny KWIETNIÓW i ZAWRZYKRAJÓW; Helena Władysław BARTOLIK Robert ZIĘTARA Zbigniew BARTOLIK

 

 

Adam ADAMCZYK Weronika Franciszek NOCOŃ Wiktoria Stanisław SIKORA rodz. KWAŚNYCH, Marianna Władysław JAWORSCY Weronika Zenon PATRO, Mateusz MOŻDŻEŃ Helena Stefan MAROSEK rodz. MAROSKÓW; Jan BORZĘCKI, rodz. BORZĘCKICH  i STOKŁOSÓW; Leszek WYKURZ, rodz. WYKURZÓW, Maria Andrzej Zenon WILK Jerzy Władysław CERAZY Honorata Ignacy GÓRECKI, rodz. CIERPIAŁÓW BOREJSZÓW i RAKOWKSICH;  Stanisława Wiktoria KLIMCZYK Zofia ZIĘBA Jacek Zygmunt WÓJCIK Maria CZARNY rodz. WÓJCIKÓW i PARADÓW;

Helena Tadeusz GRYNER; Aniela Stanisław Stanisław ANTOS, Zofia Tadeusz NOWAK; Franciszek GOŁDYN; Zofia Tadeusz NOWAK Franciszek GOŁDYN Kazimierz marzec Czesław SMORĄG z rodziny SAMBÓRÓW, Jerzy SITKO Szczepan Apolonia Stanisław BILSCY Józef Katarzyna MALARA Roman Zenon JAMRÓZ Zofia Stanisław OZIĘBŁO

 

 

16.00

Bogdan PAWĘZOWSKI ++  KWIETNIÓW. Janina Leon SZCZEPANIK Marianna Mieczysław  ŁATA. Józefę Józefa KSIĄŻEK. ++ WALIGÓRSKICH PIĄTKÓW. Adam Maria Jan Regina FRANKIEWICZ

 

 

Marianna Tadeusz Edward KRASKA Stanisława Juliusz TULETA Wiktoria Józef Jerzy KLIMCZYK, Edward PIOTROWSKI rodz. PIOTROWSKICH, Marianna STOKSIK Stefania Jan STOKSIK,  rodz. LITWINÓW FALENCKICH MAJÓW i AUGUSTYNÓW, Stanisława Leon Zdzisław KLIMCZYK, Bogusław WŁUSEK rodz. WŁUSKÓW i SOBIERAJÓW, rodz. AUGUSTYNÓW KWIETNIÓW i LISZAJÓW; Zenon KONIECZNY rodz. KANIÓW, Wanda Wojciech ZAPIÓR Jan GRUSZKA, Stefania Jakub PŁASZEWSCY, Bolesław KUSAK Stanisław Zofia KUSAK, Robert KWIECIEŃ rodz. SODÓW i ŻYWCZYKÓW;

 

 

Leokadia Kazimierz BOGAL rodz. PRZENIÓSÓW BOGALÓW i BAŃDURÓW Józef NOWAK Piotr KWIECIEŃ Józefa Stefan BARAN Bronisława Wojciech KWIECIEŃ Antoni LISIKIEWICZ Wiktoria Marian PODSIADŁO Zygmunt WILK Józef PISARSKI Maria KWAPIEŃ Stanisław Franciszka Zdzisław Janina Katarzyna Adam GAIK Wincenty RĘBACZ Adela GUCAŁ Jan Stefan Jan Marianna KACIŃSCY, Adam KSIĄŻEK rodz. KSIĄŻKÓW i WOJTASIKÓW Weronika Tadeusz PAŁASIŃSCY rodz. PAŁASIŃSKICH i GAJDÓW, Marianna Józef MARZEC Janina GAIK;

Kazimierz KLIMCZYK, rodz. KLIMCZYKÓW; Jakub Józefa KALETA, Krystyna Helena Stefania POZIERAK, rodz. MIKINÓW, KALETÓW, rodz. NOWAKÓW MAKOLÓW, Mieczysław GRZYB;

 Marianna Franciszek JANCZUR Helena Adam Eleonora Jan WĘGLEWSCY, Marianna Wincenty BADOŃ Artur Zdzisław NAJMAN