Wizyta duszpasterska – 2 tydzień

Odwiedziny duszpasterskie – tzw. kolędę będziemy kontynuować w najbliższym tygodniu wg następującego porządku:

WTOREK

2 stycznia 2024 r.

od godz. 15.30 ul. Jachimowskiego
ul. Krakowska
ŚRODA

3 stycznia 2024 r.

od godz. 15.30 ul. Sienkiewicza
i wszystkie przyległe
do ul. Jachimowskiego
CZWARTEK

4 stycznia 2024 r.

od godz. 15.30 ul. Sienkiewicza (od kościoła 
w stronę cmentarza) i ul. Koszycka – 2 ks.

blok przy ul. Kolejowej i blok na ul. Jachimowskiego (1 ks.)

PIĄTEK

5 stycznia 2024 r.

od godz. 15.30

 

nowe osiedle w Odonowie (od skrzyżowania przy p. Sekuła) – 2 ks.

blok w Odonowie – 1 ks.

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.