Transmisja XXIV Spotkania Młodych w LEDNICY #Lednicawdomu

Zachęcamy młodzież i wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznym spotkaniu na Polach Lednickich poprzez transmisje internetową (w sobotę, 6 czerwca, od godz. 14.45-16.00 oraz 19.00 do 22.40).

XXIV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 będzie transmitowane:

Pierwszy raz od 24 lat tysiące młodych nie spotkają się na Polach Lednickich, ale w swoich domach, aby poprzez transmisję online modlić się, śpiewać, wybierać Chrystusa i doświadczać wszystkich elementów dorocznego Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA 2000. – Zaproszeni są wszyscy: Młodzi, uczestnicy Lednicy Dziecka, Lednicy Seniora, Lednicy Motocyklisty! – piszą organizatorzy.

Uczestnicy #Lednicawdomu zostaną zaproszeni do Domu św. Jana Pawła II i to właśnie z tego miejsca będzie transmitowane tegoroczne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po niej konferencję wygłosi, spacerując po pustych Polach Lednickich, o. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika “W drodze”. Mszy świętej będzie przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski, a swoje słowo do uczestników, jak co roku, skieruje papież Franciszek. Na zakończenie spotkania nie zabraknie również przejścia przez Bramę-Rybę, jako symbolu wejścia na drogę, którą jest Chrystus. – Wszyscy wspólnie, choć symbolicznie, przejdziemy przez Bramę Rybę, potwierdzając naszą przynależność do Chrystusa – dodają organizatorzy.

Hasłem tegorocznego spotkania lednickiego będą słowa “Cały Twój”. Znane bardziej w łacińskiej wersji „Totus Tuus” było dewizą i mottem życia Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu św. Jana Pawła II.

– Lednica to entuzjazm wiary, a więc niech on trwa! Chcemy razem z Wami celebrować to, co w Spotkaniach Lednickich najpiękniejsze: wybór Chrystusa, radość i uśmiech, śpiew, taniec, wspólną modlitwę i adorację. Zrobimy, co w naszej mocy, abyśmy mogli tego razem doświadczyć jak najpełniej – piszą o. Wojciech Surówka OP i o. Wojciech Prus OP, duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000.

 

PROGRAM LEDNICY 2020

14.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
Modlitwę poprowadzą Siewcy Lednicy.

15:30 Konferencja o. Romana Bieleckiego OP
Co znaczą słowa „Cały Twój” i jak mamy rozumieć ideę powierzenia się Bogu? Na te pytania odpowie w konferencji o. Roman Bielecki OP – redaktor naczelny dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.

PRZERWA W TRANSMISJI SPOTKANIA

19:00 Rozpoczęcie XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 #Lednicawdomu
Słowo powitania do wszystkich łączących się za pośrednictwem transmisji skierują duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000 oraz zaproszeni goście.

19:10 Opowieść o Ofiarowaniu Maryi w świątyni
Inspiracją do tworzenia tegorocznej Lednicy było życie Matki Bożej. Dlatego, jak wyjaśniają gospodarze, tegoroczne spotkanie rozpocznie się historią o dzieciństwie Maryi. Opowieści towarzyszyć będą niezwykłe rysunki na piasku tworzone przez Katarzynę Perkowską.

19:20 Błogosławieństwo rodziców
– Joachim i Anna, rodzice Maryi, ofiarując ją Bogu, okazali Mu swoje zaufanie. Podobnie nasi rodzice, pozwalając nam się narodzić, odpowiedzieli Bogu „tak” na Jego zaproszenie do rodzicielstwa. Chcemy za to podziękować naszym rodzicom, błogosławiąc ich za życie, które nam dali – mówią organizatorzy.

19:30 Medytacja „Czy mogę w Tobie zamieszkać?”
Medytacji towarzyszyć będzie piękny balet pod przewodnictwem Ewy Sobiak.

19:40 Zawierzenie się przez Matkę Bożą Lednicką
– Maryja jest tą, która nieustannie wskazuje na Syna. Ona, powierzając całe życie Bogu, najlepiej pokazuje nam, co znaczy „Cały Twój/Cała Twoja”. Za jej przykładem powierzymy swoje życie Jezusowi – zapraszają duszpasterze Lednicy.

20:00 Msza Święta celebrowana przez Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka
Eucharystia będzie transmitowana z Domu św. Jana Pawła II na Polach Lednickich

21:00 Apel Jasnogórski – łączenie z Częstochową

21:30 Gest „Płaszcza Maryi”. Poświęcenie i przyjęcie szkaplerza lednickiego
– Podczas misterium oddamy się pod opiekę Maryi, symbolicznie chowając się pod płaszczem Matki Bożej. Będzie to także moment, w którym przyjmiemy poświęcone szkaplerze lednickie – piszą organizatorzy. Jak zdobyć szkaplerz? Wszystkie informacje tutaj.

21:40 Przemówienie Ojca Świętego Franciszka

21:45 Wspomnienie św. Jana Pawła II. Litania do św. Jana Pawła II

22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Akt wyboru Chrystusa
– Silną i trwałą więź z Jezusem zbudować można tylko podczas indywidualnego spotkania, dlatego jak co roku zaprosimy Was do najpiękniejszej rozmowy z Bogiem – adoracji Najświętszego Sakramentu, po której wszyscy wybierzemy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela – piszą organizatorzy.

22:20 Symboliczne przejście przez Bramę III Tysiąclecia
Finałem spotkania będzie wyjątkowy moment przejścia przez Bramę-Rybę jako potwierdzenie dokonanego aktu wyboru Chrystusa. – W tym roku będzie miał niepowtarzalny charakter – wszyscy wspólnie, choć symbolicznie, przejdziemy przez Bramę-Rybę, potwierdzając naszą przynależność do Chrystusa – wyjaśniają duszpasterze ledniccy.