„Pola Nadziei” – akcja profilaktyczna i finał w naszej parafii

W najbliższy piątek, 5 kwietnia, w godz. od 10 do 16 akcja profilaktyczna  na kazimierskim rynku w ramach pól nadziei. Szczegóły na plakacie.

Finał Akcji w naszej parafii w niedzielę, 7 kwietnia 2019 r. (rekolekcje wielkopostne) Po Mszach św. wolontariusze będą rozprowadzali żonkile zasadzone na jesieni np. przy domu Sióstr Służebniczek. Ofiary jakie złożymy przy tej okazji będą wsparcie dla Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie (zobacz tutaj lub na facebooku).

„Pola Nadziei” to jedna z wielu akcji Caritas, której zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących.

 

 

„POLA NADZIEI” to symboliczne pola kwitnących żonkili.

Już w czasach starożytnych żonkil były symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. Dzisiaj również żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia. Przemijanie – stałą metamorfozę. Z cebulki – stadium przygotowań wyłania się łodyga, którą siła witalna wznosi do góry i koronuje kwiatem, przechodzącym trójfazowy cykl: pączek, rozkwitanie, więdnięcie.

 

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących. Poprzez „Pola Nadziei” chcemy pokazywać, że życie na każdym etapie jest wartością i że warto pomagać – także wolontariacko.

 

CELE „PÓL NADZIEI”:

  • Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Hospicjum Caritas;
  • Edukacja dotycząca hospicjum, opieki paliatywnej, pracy z osobami nieuleczalnie chorymi oraz pracy z osobami w żałobie
  • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartości na drugiego, zwłaszcza chorego i cierpiącego człowieka.