Pielgrzymka 31.05.-02.06.2024

ŚWIĘTA LIPKA – STOCZEK KLASZTORNY – GIETRZWAŁD – KANAŁ ELBLĄSKI – PELPLIN – RYWAŁD – BISKUPIN – GNIEZNO – LICHEŃ

Dzień I (31.05.)

Zbiórka uczestników o godz. 1.50. Wyjazd o godzinie 2.00. Przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI – perły baroku oraz jednego z najbardziej znanych Sanktuariów Maryjnych na Warmii. Znajduje się tutaj jeden z najsłynniejszych prospektów organowych w Polsce. Zwiedzanie Sanktuarium, następnie udział w koncercie organowym. Przejazd do STOCZKA KLASZTORNEGO – miejsca odosobnienia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, będącego również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Msza Święta. Zwiedzanie Izby Pamięci poświęconemu uwięzieniu Prymasa Tysiąclecia. Przejazd do GIETRZWAŁDU – jedynego na ziemiach polskich miejsca objawień maryjnych oficjalnie uznanych przez Kościół. Zwiedzanie kompleksu sanktuaryjnego. Przejazd na nocleg w okolicach Ostródy. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień II (01.06.)

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Buczyniec. Przesiądziemy się tutaj na statek i odbędziemy REJS PO KANALE ELBLĄSKIM do Elbląga. Wyjątkowość tej drogi wodnej polega na tym, że różnice poziomów pokonywane są tutaj za pomocą tzw. Pochylni, które statki pokonują „jadąc po trawie”. W trakcie rejsu pokonamy prawie 100 metrów różnicy poziomu oraz przepłyniemy przez Jezioro Drużno. Po dopłynięciu do ELBLĄGA przejedziemy do PELPLINA. Zwiedzimy tutaj monumentalną „perłę gotyku” jaką niewątpliwie jest pocysterska Bazylika Katedralna. Następnie przejedziemy do RYWAŁDU KRÓLEWSKIEGO – pierwszego miejsca odosobnienia „Prymasa Tysiąclecia” oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Msza Święta. Przejazd na nocleg w okolicach Grudziądza. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.

Dzień III (02.06.)

Śniadanie. Przejazd do Żnina. Przesiądziemy się tutaj do pociągu ŻNIŃSKIEJ KOLEI POWIATOWEJ, na pokładzie której dojedziemy do BISKUPINA – najbardziej znanej osady archeologicznej z kultury łużyckiej na ziemiach polskich, malowniczo położonej pośród jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Zwiedzanie Skansenu. Przejazd do I stolicy Polski – GNIEZNA. Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, która jest również Sanktuarium Patrona Polskim – Świętego Wojciecha. W trakcie zwiedzanie wejdziemy do podziemi katedry, a także zobaczymy słynne „Drzwi Gnieźnieńskie”. Przejazd do LICHENIA – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Znajduje się tutaj największy kościół w Polsce wybudowany dla upamiętnienia objawień Matki Bożej. Zwiedzanie kompleksu sanktuaryjnego. Msza Święta. Przejazd do LASU GRĄBLIŃSKIEGO – miejsca, gdzie w 1850 r. Mikołajowi Sikatce objawiła się Matka Boża. Wyjazd w drogę powrotną do Kazimierzy Wielkiej. Po drodze zatrzymamy się na obiadokolację.

Cena: 1150 zł

Cena obejmuje:

 • 2 nocleg w pokojach 2-3 osobowych,
 • 2 śniadanie, 3 obiadokolacje.
 • Obiad w drodze powrotnej
 • Transport, opłaty drogowe, parkingi
 • Opieka pilota na całej trasie przejazdu
 • System Tourguide dla każdego uczestnika
 • Ubezpiecznie NNW na kwotę 12 000 PLN
 • Obowiązkowa składka na TFG i TFG
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
  • Ofiara na Izbę Pamięci w Stoczku
  • Rejs statkiem po Kanale Elbląskim
  • Katedra w Pelplinie
  • Żnińska Kolej Powiatowa
  • Skansen w Biskupinie
  • Katedra Gnieźnieńska

Cena nie obejmuje:

 • Wydatków własnych
 • Świadczeń nie wymienionych w ofercie

Ważne informacje:               

 • Zastrzegamy sobie zmianę kolejności zwiedzanych obiektów
 • Cena została skalkulowana dla grupy 44 osób wg stawek transportu oraz cen świadczeń obowiązujących na dzień 20.01.2024. Cena może ulec zmianie w związku ze zmianą liczebności grupy, kursu walut, stawek transportowych oraz preferencji grupy.
 • Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 (poz. 2372, 2379.)