Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Z racji niedzieli Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (30 grudnia br.) na Mszy św. o godz. 12.00 małżonkowie naszej parafii odnowią  swoje przyrzeczenia małżeńskie. W zakrystii zapisujemy jubileusze małżeńskie.

 

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony
albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywrócić wszystkim świadomość sakralnego
i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.