Dekret bp Jana Piotrowskiego

Prosimy zapoznać się z Dekretem Biskupa Kieleckiego (poniedziałek, 23.03.2020 r.) w związku ze stanem epidemii w Polsce.

 

 

 

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

 

  Nr OA – 42/20

DEKRET

 W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

  1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach
    w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
  2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
  3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
  4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za pośrednictwem telefonu lub internetu.
  5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
  6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
  7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

            Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

                                                                                                            † Jan Piotrowski

                                                                                                        BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII