Dzisiaj

Galeria

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2017/2018

ZAPRASZAMY NA DEKANALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

- PIĄTEK 1 GRUDNIA 2017 R. GODZ. 19.00 - 

 

19.00 - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KOŚCIELE PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTGEO

19.30 - WSPÓLNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z CAŁEGO DEKANATU NA SALKACH PARAFIALNYCH W KAZIMIERZY WIELKIEJ (PROJEKCJA FILMU)

OKOŁO 21.30 ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

Deklaracja do pobrania

 

OGÓLNE INFORMACJE NT. PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

1.Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie deklaracji (lewa część tego arkusza) wraz z załącznikami (aktu chrztu – jeśli odbył się on poza naszą parafią, w innym przypadku wystarczy podać numer aktu; zgoda proboszcza – jeśli kandydat zamieszkuje na terenie innej parafii).

2. Kandydata zgłasza rodzic (prawny opiekun) odbierając w kancelarii parafialnej lub zakrystii indeks – termin zgłoszenia do 1 października 2017. Niezwłocznie wypełnia str. 1 wraz ze zdjęciem. Podpisy można już zbierać od 02 października.

3. Przygotowanie do bierzmowania składa się z następujących elementów:

a)Przygotowanie duchowe: osobista i rodzinna modlitwa; uczestnictwo we Mszy św. w niedziele i święta nakazane oraz inne dni wskazane przez prowadzącego przygotowanie; comiesięczne przystępowanie do sakramentu spowiedzi; obecność i aktywne uczestnictwo w lekcjach religii, spotkaniach w grupie i spotkaniach ze wszystkimi bierzmowanymi; uczestnictwo w wyjazdach dla kandydatów, obecność na rekolekcjach adwentowych w swojej parafii oraz wielkopostnych na terenie parafii szkoły z uwzględnieniem wzorowego zachowania w czasie ich trwania; obecność na nabożeństwach: różańcowym (min. 5),  Roraty (min. 5), Drodze Krzyżowej (min. 3), Gorzkich żalach (min. 2), majowym (min. 5); obecność i wzorowe zachowanie na liturgicznych próbach przed bierzmowaniem;

b)Przygotowanie intelektualne: wykazanie się dobrą znajomością prawd katechetycznych [Egzamin rozłożony na poszczególne części oraz tzw. „powtórka” (egz. z całości pytań) na zakończenie przygotowania]; przynajmniej dostateczna ocena z religii; pozytywna ocena katechety o kandydacie wydawanapod koniec przygotowań; Prace pisemne (ręcznie) na temat:1) „Co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem? Dlaczego pragnę przyjąć sakrament bierzmowania?” – (przynosimy do końca października), 2) „Mój patron do bierzmowania. Dlaczego Go wybrałem? Jak dalej zamierzam rozwijać swoją wiarę?” – (przynosimy do końca marca.)

Nie zapomnijcie wkleić zdjęcia do indeksu – to dla nas bardzo ważne, a dla was obowiązkowe!