Dzisiaj

Galeria

Ministranci

Grafik służby_A4_niedz-1

Grafik służby_A4_niedz-2

 

Zbiórki ministrantów w naszej parafii odbywają się w soboty o godz. 10.00 (lub wg ogłoszeń).

 

 Na spotkania zapraszamy także chłopców po I Komunii Świętej, którzy chcieliby zostać ministrantami

 

 

 

MINISTRANCI

PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

 

1

Augustyn Sebastian

2

Cieślik Bartłomiej

3

Czarnota Jakub

4

Gorgoń Michał

5

Grzybczyk Adrian

6

Grzesik Igor

7

Grzywna Oskar

8

Jagielnik Dominik

9

Janiga Kacper

10

Janus Kacper

11

Kasperczyk Filip

12

Kasperczyk Karol

13

Kulik Mikołaj

14

Kupiec Aleksander

15

Kupiec Bartosz

16

Kupiec Norbert

17

Kwiecień Ksawery

18

Lis Bartosz

19

Maj Wiktor

20

Markowski Mikołaj

21

Mędrala Jakub

22

Nowak Kacper

23

Ogonowski Piotr

24

Paś Patryk

25

Sodo Oskar

26

Stachura Dawid

27

Szczerba Gracjan

28

Śliwiński Piotr

29

Wróbel Jakub

30

Zaręba Jakub

 

 

Opiekunem ministrantów jest ks. Marcin Bączek. 

 

 

Ministrant służy Bogu i Kościołowi!

Określenie ministrant pochodzi od łac. ministrare" - oznaczającego „służyć". Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym przygotowaniu i ustanowieniu może usługuwać celebransowi podczas sprawowania świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza.

  

Zadania ministrantów w czasie liturgii
Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:
• pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne
• nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian)
• przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza
• dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie)
Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych należą:
• bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,
• dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,

Funkcje ministrantów
Wypada, by każdy ministrant w prezbiterium posiadał jakąś funkcję liturgiczną (uchroni to też przed nudzeniem się" ministrantów). Niewłaściwe jest, gdy jedna osoba wykonuje 2-3 funkcje, podczas gdy kilku ministrantów jest bezrobotnych". Stare Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w pkt. 71 mówi: jeśli jest kilka osób, które mogą spełniać tę samą funkcję, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by podzieliły one między siebie różne części tej samej funkcji". Mnogości funkcji domaga się społeczny charakter liturgii (KL 26).

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:
• ministrant ołtarza:
o przynoszący dary ofiarne (minister missae),
o posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),
• ministrant kadzidła (turyferariusz),
• ministrant łódki (nawikulariusz),
• ministrant krzyża (krucyferariusz),
• ministrant światła (ceroferariusz),
• lektor,
• kantor
• psałterzysta