Dzisiaj

Galeria

Wypominki Godz. 9.00

aktual. 05.12.2017 r.

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi diecezji kieleckiej: ks. Biskup Kazimierz Ryczan, księża pracujący w naszej parafii: ks. prałat Jerzy Kantyka, księża pochodzący z naszej parafii, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

+ Kazimierz Lubera, Stanisław Lubera, + Maria, Józef, Edward Wilk, Halina Galwas, Stefan Szarawarski, + Stanisława Kozińska, ++ rodz. Kozińskich i Szarawarskich, + Tadeusz Mędrala, ++ rodz. Malarów, Świstaków i Mędralów, + Stanisław Szastak, ++ rodz. Sobierajów i Szastaków, + Leszek Jaros, ++ rodz. Jarosów, Bielów i Wilków, Krystyna, Marian Adamczyk, + Włodzimierz, Helena, Edward Nocoń, Helena, Stefan Kowalscy, Wiesława Kargul, Stanisław, Aniela, Władysław Ślenk, Zofia, Władysław Blady, ++ rodz. Bladych, + Maria, Otylia, Stanisław, Stefan Dzikowscy, + Maria, Stanisław, Jakub Kobierscy, Helena, Stanisław Kusak, + Marian Szczepanik, Władysława, Stefan Nowak, + Helana, Bronisław Niechciał, ++ rodz. Kaletów i Sodów, + Bolesław, Bolesława, Izydor Pawliccy, + Stanisław Dora, ++ rodz. Godziców i Adamczyków, + Helena, Stanisław Podsiadło, + Janina. Leon, Ciupidro, +Krzysztof Kot, + Józef Wilk, ++ rodz. Wilków, Pytlów, + Franciszek Czapla, ++ rodz. Czaplów, Stoksików, + Janina, Stefan Sitko, + Wiesław Sitko, + Włodzimierz Szastak, Zofia, Stanisław Biel, + Stanisław Rubacha, ++ rodz. Rubachów, Szyszkowskich, Wieczorków, + Stefan Siemieniec, ++ rodz. Siemieńców,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Jan, Anna Węglarz, ++ rodz. Węglarzów, + Marian, Maria, Anna Kempisty, + Zofia, Lucjan Kusak, + Łukasz Mentel, + Emilia Klimczyk, ++ rodz, Klimczyków, + Zofia, Edward Szczepanik,+ Zofia, Władysław Nowak, + Wanda, Stanisław Wanik, + Bożena Grzywna, Marian, Zofia Gącik, Stefan Antos, Stefan Kurpik, ++ rodz. Sitków, Antosów, Janina, Aleksander Mielec, Irena, Stefan Chęcińscy, Natalia i Antoni Kozińscy, + Krystyna Izbińska, ++ rodz. Żurków, + Janina Anielska, + Stefan Kusak, + ks. Franciszek Stawiarski, + Halina Kuciel, Antoni Cienki, + Zofia, Adam Rożek, Maria Adamusik, + Adam Towarek, + Stanisław Wilk, ++ rodz. Wilków, Stanisław Pietrzyk, ++ rodz. Pietrzyków, Stanisława Bojko, ++ rodz. Kwietniów, Krzysztof, Marian Nowak, + Teofila Kurczyna, Jan, Zofia Marzec, Bronisław i Zofia Marzec, + Bronisław Parada, ++ rodz. Leśniaków, + Jan, Stanisława Wróbel, + Giuseppe Cristofaro, Stanisław, Maria, Lucjan Krupa, + Mieczysław Klimczyk, + Marianna, Stanisław Rajtar, ++ rodz, Kwietniów, Ochęduszków, Adamczyków, + Łukaszek Biel, Jan, Leszek Pytel, + Zofia, Bronisław Chmura, Stefan , Jacek Chmura, + Maria Franasik, Katarzyna, Jan Franasik, Carlo Manetti, + Włodzimierz Baran, Katarzyna, Maria, Grzegorz Ciupidro, ++ rodz. Marców, Żywczyków, Kurków, + Zofia, Stefan, Józef Lamberscy, + Kazimierz, Stanisław, Stanisława Chałan, Zofia, Stanisław Pietras, + Władysława, Stanisław Biel, Tadeusz Gruszka, ++ rodz. Gruszków i Wojasów, + Zbigniew Woszczyński,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 Naszej modlitwie polecają się zmarli:

+ Lucjan, Marian, Franciszka, Wincenty Szczepanik, ++ rodz. Szczepaników, + Wiktoria, Bronisław, Włodzimierz Kuliś, +Stanisław Krasnowski, Lech Kupiec, Maria, Władysław Nocoń, Weronika, Stanisław Rajtak, + Tadeusz Bożek, Zofia, Stefan Biel, + Marianna, Łazarz, Władysława Kazoń, + Władysław Rajkowski, + Zygmunt Zajma, Józefa, Stanisław, Jan Klasińscy, Zofia, Bolesław, Stefan Biel, + Zbigniew Burzawa, ++ rodz. Burzawów, + Iwona Szastak, + Paweł, Stefan Rogalscy, + Jadwiga, Edward Niedbała, + Władysław, ++ rodz. Więckowskich, Zofia, Józef Bujak, Zofia, Marian Okopień, ++ rodz, Okopieniów, Kazimierz Klimczyk, ++ rodz, Klimczyków, + Krzysztof Oleksy, + Piotr Agata Psica, Wanda Bolesław Podstawa, + Jan Małek, Stanisław Dewerenda, ++rodz. Grudniów, +Maria Stanisław Wierzba, ++ rodz. Wierzbów i Wieczorków, siostra Filipa-Katarzyna Kulesza, ++ rodz. Kuleszów, Stanisław Stanisława Leszek Witold Fijałkowscy, Sławomir Solarz, Wanda Bronisław Skuta, + Antonina, Piotr, Alfred, Kazimierz Kocerba, Maria Walasek, ++ Kocerbów, Szczepaników, Józef Niedzielski, Helena, Wincenty Klimczyk, Anna Kurowska, Stanisław Kuliś, ++ Kulisiów, Chajdasiów, Adam Bojko, ++ rodz. Bojków, i Nawrotów, + Helena Stanisław Doroz, ++ rodz. Kasperczyków i Wiśniewskich, + Marianna Biel, +rodz. Bielów, +Antoni Dąbrowski,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Michał, Stanisław Pawelec, Marek Solarz, Mieczysław Gorczyca, ++ Gorczyców, Noconiów, ++ Białych, Ziemniaków, Władysława, Julian Wendel, Jarosław Pura, Stanisław Szczepanik, Kazimierz, Marianna, Włodzimierz Malara, Mirosława Sagan ++ Saganów, Stokłosów, Tadeusz, Marian Pańszczyk, Agata, Władysław Kabat, Roman, Helena Marzec, Ludwik, Marianna, Weronika Marzec, Henryk Szczech, Bożena, Stanisław Kowalscy, Stefan, Zbigniew Buccy, Eleonora Wróbel, ++ Gęgotków, Szczepaników, Kusaków, Zygmunt Fijałkowski, Władysława, Adolf Cieśla, Janina, Józef Chałan, Magdalena Mizio, Marianna, Stefan Gołebiowscy, Stanisław Grudzień, ++ Grudniów, Czarnych, Felicja Milczarek, Halina, Czesław Stankiewicz, Janina, Jan Kasiak, Rafał, Stanisław Gaudyn, Zofia Józef Kowalscy, Zofia Klimczyk, ++ rodz. Rutkowskich, Zofia Franciszek Kraska, ++ rodz. Krasków, Zofia Bronisław Więckowscy, Aleksander Karolina Siudut, Zofia Wróbel.

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † 
daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, *
aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa Pana naszego.


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.