Dzisiaj

Galeria

Wypominki Godz. 7.00

(aktual. 05.12.2017 r.)

Naszym modlitwom polecają się zmarli papieże, biskupi diecezji kieleckiej: ks. Biskup Kazimierz Ryczan, księża pracujący w naszej parafii: ks. prałat Jerzy Kantyka, księża pochodzący z naszej parafii, siostry zakonne, polegli w obronie Ojczyzny i nasi bliscy zmarli:

+ Stanisława Adamczyk, ++ rodz. Adamczyków, Wendlów, Możdżeniów, Głuszków, Cysewskich, + Zdzisław Perka, + Edmund Tytko, Zdzisław Dzióbek, Mieczysław Kowalski, ++ rodz. Kowalskich, Sawerów, + Bronisława, Stanisław Koziara, + Bronisława, Stefan Kuliś, + Ryszard Ryczek, + Marianna, Chrystian Szyba, Jerzy Kliszka, + Tomek, Władysław Nocoń, + Tadeusz, Stanisław Możdżeń, ++ rodz. Koziełów, Możdżeniów, + Jerzy Kowalski, Sylwester Sekuła, ++ rodz. Grzybków i Sekułów, + Stanisława, Stefan, Stanisław Wilk, + Maria, Wiktor Kowalscy, + Ryszard Krawczyk, ++ rodz. Klimczyków, Kowalskich i Krawczyków, + Stanisław Adamczyk, ++ rodz. Prokopów, Klimczyków, Nowaków i Adamczyków, ++ rodz. Kryzów i Kądzielów, ++ rodz. Radziszewskich, Antosów i Zmarzłych, ++ rodz. Hajków i Kuców, + Feliksa, Stefan Marzec, + Stefania, Bolesław Stokłosa, Wiktoria Krupa, + Teresa Kurczyna, Kazimierz Kurczyna, + Józefa, Stefan Pozierak, Stanisław Gaudyn+ Jan, Janusz Kochańscy, Genowefa, Stefan Gucał, Helena, Marian, Bolesław Okopień, Leszek, Andrzej, Stanisława Jagła, + Marian Świsłowski, + Stanisław Ciupidro, Władysław Dewerenda,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

Ewa Bogusław Augustyn, + rodz. Augustynów, Kulów i Luberów, Henryk Wiejacha, Zofia Stanisław Bączek + Helena, Stefan Orszuł, Kazimierz Klimczyk, Stefan, Zofia Klimczyk, Anna, Wawrzyniec Franasik, Jadwiga, Wincenty Pęscy, + Zofia Stencel, Zbigniew Bochnia ++ rodz. Bochniów i Pobiegów, + Emilia, Stanisław Karbowniczek, Helena, Henryk Pluta, + Janina, Marian Baran, Zofia, Stanisława, Bronisław Bojko, + Zofia Woszczyńska, ++ Rodz. Bochniaków i Palusów, + Władysław, Danuta Rakoczy, + Irena, Stanisław, Seweryn, Andrzej Migasiński, ++ rodz. Skutów, + Franciszka Piotr, Władysław, Ryszard Obora, Leszek Słabosz, + Janusz Michalec, ++ rodz, Młynarskich, + Stanisław Klimczyk, Jan, Zofia Sitko, Franciszek, Małgorzata Skuta, +Kazimierz, Katarzyna Siwiec, + Marian Gardyński, Stanisław. Marian, Marianna Nowak, + Danuta Klusek, + Leszek, Beata, Łukaszek, Marcinek Jakubas, ++ rodz. Pachelskich, + Teofil, Julianna Okopień, Andrzej Sitek, ++ rodz Okopieniów, Wróblów, Stanisława Antos, + Franciszek, Andrzej Przybysławscy, + Maria, Zofia, Józef Wojtasik, + Stefan, Janina, Stanisław Grudzień, + Feliksa, Marian Kania, + Jan Kałat, Janina Warmuszok, + Stefania, Józef Stalec, ++ rodz. Stalców, Wałęgów, Wilków i Rusieckich, + Władysław Kościółek, + Maria, Władysław, Wiesław Nocoń, ++ rodz. Noconiów, Kościółków, Kusaków, + Janina, Stanisław Gruszka, Stanisław Gaweł, + Zofia Porębska, Michał, Rozalia Porębscy, + Janina, Marian Szmigiel, Madzia Hutnik, + Marianna, Franciszek Malara,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Naszej modlitwie polecają się zmarli:

+ Stefania, Stanisław, Katarzyna, Franciszek Skuta, ++ rodz. Skutów, Żaków, Szumilasów, + Józef Bańdur, Władysław Dewerenda, ++ rodz. Kowalskich, Gaudynów, Kularów, Tworków, Stanisław, Rafał Gaudyn, + Jerzy, Ewa Rusieccy, ++ Bobowskich,  + Maria Stefan Gorgoń, Renata Robak, Rudolf Helena Ciochoń, Stanisław Józefa Janusz Malęga, Władysława Edward Stanisław Wrzesień, + Adam Skuta, Marianna, Wincenty, Janusz, Leszek, Felicja Szczepanik, Karolina Jagielnik, Janina Tadeusz Kwiecień, ++ Kaniów, Bobków, Janina Anielska, Franciszka, Wojciech Guca, ++ Guców, Zofia, Stanisław Tomasik, ++ Tomasików, Jadwiga, Franciszek Stępień, Anna, Zbigniew Starzyńscy, Stefan Klimczyk, Stefania, Stanisław Buccy, Anna, Wincenty, Bolesław, Stanisław Kusak, ++ Gądzików, Falęckich, Majów, Helena, Marian Marzec, Helena, Stanisław Mędrala, Jadwiga, Waldemar Pączek, Maria Maciantowicz, Zygmunt Maciantowicz, Stanisław Żurek, ++ Żurków, Kowalskich, Bańcyrów, Mozalów, Feliks Zachara ++ Zacharów, Kwietniów, Stanków, Janina, Tadeusz Gładysz, Irena, Stanisław Ptak, Tadeusz Gładysz, + Kazimiera Krupa, Leonia Kazimierz Krupa, Włodziemierz Łabóz, Stanisław Możdzeń.

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † 
daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, *
aby mogli na wieki oglądać Ciebie,  swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa Pana naszego.


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.